Amenajarea limnologica Cincis si importanta sa turistica

                                   Cuprins
                                                                        Pag.
           ARGUMENTE  PRIVIND ABORDAREA  TEMEI.............................3
  Capitolul 1. AŞEZARE  ŞI RELAŢII SPAŢIALE................................5
 Capitolul 2. AMENAJAREA LACUSTRA..........................................6
                                                          2.1.     Istoricul
    amenajării.............................................................8
                                                           2.2.     Tipul de
lac.........................................................................
                                                                           8
                                                             2.3.     Scopul
  amenjării...............................................................12
                 Capitolul 3.   MODIFICĂRI  ALE  MEDIULUI   HIDROSFERIC   ÎN
                        URMA AMENAJĂRII HIDROTEHNICE COMPLEXE CINCIŞ .....13
      3.1.   Elemente fizico-geografice al bazinului de recepţie..........13
                                                            3.1.1.  Factorii
          climatici.......................................................14
                                                            3.1.2.  Factorii
           neclimatici....................................................18
                                             3.2.   Variaţia debitelor medii
                          anuale..........................................22
                                   3.3.   Bilanţul hidrologic al  acumulării
                                          Cinciş..........................26
                                          3.4.   Date privind folodinţele de
                             apă..........................................30
         5. Gradul de colmatare cu aluviuni  al lacului Cinciş            30
                                                             6. Scurgerea de
           aluviuni.........................................................
                                                                          33
                                       3.7.   Calitatea lacului de acumulare
                                    Cinciş................................34
                                                    3.7.1. Regimul termic al
                       apei...............................................34
            3.7.2. Evoluţia temperaturii apei lacului în timpul anului....36
                                              3.7.3. Evoluţia fenomenului de
                                   îngheţ.................................37
                                                            3.7.4. Chimismul
            apei..........................................................37
                                                    Capitolul 4.  ACTIVITĂŢI
                     TURISTICE............................................45
                                        4.1. Potenţialul de atractivitate al
                                  reliefului..............................45
          4.1.1. Suprafeţele de nivelare din Munţii Poiana Ruscă……  46
             4.1.2. Analiza profilelor transversale peste cuveta lacului
                      Ciciş ……………………………………………………46
                                        4.2. Potenţialul de atractivitate al
                                 lacului..................................47
                                                        4.3. Fondul turistic
               biogeografic...............................................47
                                                               4.4.Echiparea
       teritoriului.........................................................
                                                                         .48
                                                       4.4.1. Baza materiala
                   turistică..............................................48
                                                               4.4.2 Baza de
       cazare.............................................................49
             4.4.3. Dotari servicii de interes general propuse în P.U.Z...56
                                                               4.4.4. Zonele
         funcţionale......................................................57
                                                      4.5. Infrastructura de
              cazare......................................................58
                                                    Capitolul 5.  TIPURI  DE
                TURISM....................................................59
                                                            5.1. Turismul de
          recreere........................................................59
                                                               5.2. Turismul
          cultural..........................................................
                                                                     .....60
                                                               5.3. Turismul
       nautic...............................................................
                                                                        ..60
                                                               5.4. Turismul
       sportiv..............................................................
                                                                         .61
                                                               5.5. Turismul
       piscicol.............................................................
                                                                         .61
                                                             5.6. Circulaţia
       turistică............................................................
                                                                         .62
                                                     Capitolul 6.  FORME  DE
                 TURISM...................................................64
                                                               6.1. Turismul
      organizat...........................................................64
                                                               6.2. Turismul
        neorganizat.......................................................64
                                                               6.3. Turismul
   local..................................................................64
                                                               6.4. Turismul
     regional.............................................................65
                                                                Capitolul 7.
CONCLUZII...................................................................
                                                                          66
BIBLIOGRAFIE

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu