Analiza activitătii Bursei de Valori Mobiliare

Introducere     Capitolul 1: Concepte teoretice şi metodologice care stau la baza formării Bursei de Valori a Republicii Moldova  1.1. Strategiile şi politicile formarii şi funcţionării Bursei de Valori a Republicii Moldva în condiţiile tranziţiei la economia de piaţă  1.2 Structura şi principiile funcţionării Bursei de Valori a Republicii Moldova. Noţiuni generale.     Capitolul 2: Analiza sistemului de tranzacţionare şi indicatorii bursieri la Bursa de Valori.  2.1 Analiza sistemului de tranzacţionare şi de deconatre a tranzacţiilor  2.2. Analiza indicatorilor Bursieri care exprimă cursurile de Bursă     Capitolul 3: Analiza activităţii Bursei de Valori a Republicii Moldova şi perspectivele de dezvoltare a ei.  3.1. Analiza activităţii Bursei de Valori a Moldovei  3.2 Tendinţele de dezvoltare a Bursei de Valori a Moldovei     Concluzii

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu