ANALIZA CIRCULATIEI TURISTICE DIN CADRUL HOTELULUI x

                                                             CUPRINS
       Capitolul 1.
PREZENTAREA GENERALĂ A HOTELULUI  CENTRAL..................................4
      1.1.                                                             Scurt
istoric.....................................................................
..............................4
      1.2.                                                           Aspecte
generale....................................................................
.......................5
      1.3.                                                         Structuri
organizatorice..............................................................
.................11
      1.4. Concurenţa Hotelului
Central.....................................................................
.15
       Capitolul 2.
ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARĂ A HOTELULUI CENTRAL..............19
      2.1.    Analiza    evoluţiei    în    dinamică     a     cifrei     de
afaceri.........................................19
      2.2.    Analiza    evoluţiei     în     dinamică     a     veniturilor
totale........................................20
      2.3.    Analiza    evoluţiei    în    dinamică     a     cheltuielilor
totale.....................................22
      2.4. Structura cifrei de afaceri, profitului brut, profitului net şi a
capitalului               propriu                al                Hotelului
Central.....................................................................
.......................24
      2.5.                                                    Rentabilitatea
comercială..................................................................
...........26
 Capitolul 3.
ANALIZA     CIRCULAŢIEI     TURISTICE      DIN      CADRUL         HOTELULUI
CENTAL......................................................................
..................................................27
      3.1.   Dinamica   numărului   total   de    turişti    ai    Hotelului
Central.............................27
      3.2.   Dinamica   numărului   de   înnoptări    pe    total    turişti
........................................31
      3.3.       Analiza       evoluţiei       duratei        medii        a
sejurului..................................................34
      3.4.       Evoluţia        gradului        de        ocupare        al
hotelului....................................................35
 Capitolul 4.
       PREVIZIUNI ŞI  PROIECTE  DE  VIITOR  PRIVIND  ACTIVITATEA  HOTELULUI
 CENTRAL....................................................................
 .....................39
      4.1. Algoritmul de calcul  necesar  ajustării  prin  metoda  trendului
liniar............39
      4.2.      Proiectele       de       viitor       privind       Hotelul
Central.................................................43
                       4.3.                   Concluzii                   şi
propuneri...................................................................
...............49
ANEXE.......................................................................
......................................................
BIBLIOGRAFIE................................................................
...............................................

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu