ANALIZA CIRCULATIEI TURISTICE SI ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO- FINANCIARI

                                   CUPRINS
   CAPITOLUL I – PREZENTAREA GENERALĂ A HOTELULUI  IBIS
1. Conceptul Ibis
 1.2. Date  generale despre hotel
 1.3 Structura organizatorică a hotelului Ibis Bucuresti
 1.4. Serviciile hoteliere oferite
 1.5. Piaţa de acţiune a hotelului Ibis Bucureşti
     1.5.1 Oferta hotelului Ibis
    1.5.2. Clienţii hotelului Internaţional
    1.5.3. Relaţia cu concurenţa a hotelului Ibis Bucureşti
 CAPITOLUL II - ANALIZA  CIRCULAŢIEI  TURISTICE  ŞI  ANALIZA  PRINCIPALILOR
INDICATORI ECONOMICO- FINANCIARI
 2.1. Analiza circulaţiei turistice a hotelului  Ibis
    2.1.1. Dinamica numărului total de turişti
    2.1.2. Dinamica numărului de înnoptări pe total turişti
    2.1.3. Analiza evoluţiei duratei medii a sejurului
    2.1.4. Gradul de ocupare
 2.2 Analiza indicatorilor economico-financiari ai hotelului Ibis
    2.2.1 Evoluţia venitului şi a cheltuielilor
    2.2.2 Analiza evoluţiei în dinamică a cifrei de afaceri
    2.2.3 Evoluţia profitului brut
    2.2.4 Rata rentabilităţii comerciale

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu