Analiza comertului exterior si a politicii comerciale a romaniei si impactul lor asupra acestei tari

Introducere. 3     Capitolul I. Analiza comerţului al României în perioada anilor 1990-2007. 6  1.1 Particularităţi în comerţul exterior al României. Caracteristici, tendinţe. 6  1.2 Analiza structurii pe grupe de mărfuri a comerţului exterior al României 12  1.3 Analiza structurii geografice a comerţului exterior al României 21     Capitolul II Politica comercială a României şi competitivitatea internaţională. 32  2.1 Reglementarea de politică comercială adoptată de România în condiţiile trecerii la economia de piaţă. 32  2.2 Analiza influenţei dezvoltării comerţului exterior asupra competitivităţii internaţionale a României 42     Capitolul III Evoluţia relaţiilor comerciale între RM şi România. 52  3.1 Analiza relaţiilor comerciale RM şi România 1990-2002. 52  3.2 Analiza relaţiilor comerciale RM şi România 2002-2007. 60     Concluzii şi propuneri 74  Bibliografie. 79  Anexe  82 -

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu