Analiza comparativa intre turismul romanesc de litoral si turismul practicat pe litoralul grecesc

Introducere..............4     Capitolul 1. Elemente introductive privind turismul de litoral...........6 1.1. Definiţii şi concepte...............6 1.2. Evoluţii şi tendinţe în turismul de litoral românesc.............13 1.3. Aprecieri privind sezonul estival 2008 pe litoralul românesc...........15 1.4. Analiza SWOT a litoralului românesc...............20 1.5. Soluţii de amenajare a zonelor de litoral ...........22     Capitolul 2. Oferta turistică a litoralului grecesc...........30 2.1. Caracteristici ale litoralului grecesc .............31 2.2. Principalele staţiuni de pe litoralul grecesc............32     Capitolul 3. Analiza comparativă între staţiunile Mamaia din România şi Halkidiki din Grecia............41 3.1. Mamaia şi Halkidiki - aşezare şi căi de acces............46 3.2. Determinarea gradului de atractivitate (metoda TECDEV) a staţiunii Mamaia............42 3.3. Analiza circulaţiei turistice şi a echipamentelor turistice ..........48 3.4. Comparaţii privind ofertele celor două ţări............51 3.5. Master Planul pentru Dezvoltarea Turismului Naţional 2007-2026... 52 3.5.1. Proiect demonstrativ Mamaia.........52 3.5.1.1 Introducere.......52 3.5.1.2 Cadrul general Constanţa.............53 3.5.1.3 Propuneri si studii actuale pentru dezvoltare ...........55 3.5.1.4 Plajă plus ............56 3.5.1.5 Locuinţe secundare..........57 3.5.1.6 Posibile zone de dezvoltare insulară............57 3.5.1.7 Schema generală de dezvoltare............61 3.5.1.8 Implementare si administrare............63 3.5.1.9 Noua structură propusă.............65 3.5.1.10 Structuri asociate.........66     Concluzii .............67 Anexe ...............70 Bibliografie............83

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu