Analiza diagnostică a întreprinderii Drochia-Zahăr”

INTRODUCERE...........2     Capitolul I   SOCIETĂŢILE PE ACŢIUNI........................................ 4  1.1 Apariţia, constituirea şi funcţionarea  societăţilor  pe acţiuni............. 4  1.2 Activitatea Societăţilor Pe Acţiuni În Viziunea Altor Ţări................... 15     Capitolul II.  Analiza activităţii economico-financiare a întreprinderii “Drochia-Zahăr”.............19  2.1 Privire generală a întreprinderii..........19  2.2  Analiza economico-financiară a întreprinderii “Drochia-Zahăr”...... 21     Capitolul III.   Propuneri cu privire la analiza diagnostic a întreprinderii Drochia-Zahăr”..........37  3.1  Diagnostic tehnic de producţie şi comercial............................................... 37  3.2   Analiza şi propuneri pe baza diagnozei.......................................................... 64     Încheiere.............................................................................................. 70  Bibliografie........................................................................................ 71

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu