Analiza echilibrului financiar si al rentabiltatii


           ANALIZA  ECHILIBRULUI  FINANCIAR  ŞI AL RENTABILITĂŢII
CUPRINS
Introducere      1
Capitolul 1. Prezentarea întreprinderii 3
1.1. Scurt istoric     3
1.2. Obiectul de activitate  4
1.3. Managementul întreprinderii  5
Capitolul 2. Echilibrul financiar al întreprinderii      8
2.1. Conceptul de echilibru financiar   8
2.2. Formele de manifestare ale echilibrului financiar   8
Capitolul 3. Analiza echilibrului financiar al întreprinderii 10
3.1. Definirea şi scopul analizei financiare 10
3.2. Analiza statică a echilibrului financiar      11
    3.2.1. Bilanţul financiar     14
         3.2.2. Bilanţul funcţional     18
         3.2.3. Indicatorii echilibrului financiar şi funcţional    22
              3.2.3.1. Activul net contabil  23
             3.2.3.2. Fondul de rulment financiar şi fondul de rulment net
global      24
             3.2.3.3. Necesarul de fond de rulment 29
             3.2.3.4. Trezoreria netă   33
         3.2.4. Ratele echilibrului financiar      36
3.3. Analiza dinamică a echilibrului financiar     45
    3.3.1.Construcţia tabloului de finanţare 45
         3.3.2. Interpretarea tabloului de finanţare     46
Capitolul 4. Ratele de rentabilitate    50
4.1. Ratele de rentabilitate financiară 50
4.2. Ratele de rentabilitate economică  53
4.3. Ratele de rentabilitate comercială 56
Concluzii şi propuneri 60
Bibliografie     64
Anexe 66

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu