Analiza economico-financiară a întreprinderii S.A. Interactiv

INTRODUCERE        Capitolul I. FUNDAMENTELE ACTIVITĂŢII ECONOMICO -FINANCIARE A ÎNTREPRINDERII 1.1. Definirea analizei, scopul şi tipurile analizei economico-financiare 1.2. Conţinutul procesului de analiză economico-financiară 1.3. Obiectul analizei economico-financiare     Capitolul II. METODE DE ANALIZĂ ECONOMICO-FINANCIARĂ A ÎNTREPRINDERII 2.1. Metode de analiză a veniturilor din vânzări şi profiturilor 2.2. Analiza rentabilităţii activelor şi surselor de finanţare a acestora 2.3. Analiza fluxurilor de lichidităţi a firmei     Capitolul III. ANALIZA ECONOMICO - FINANCIARĂ A ACTIVITĂŢII Societăţii pe Acţiuni „Interactiv”       CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI  BIBLIOGRAFIE

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu