Analiza factorilor de influenta asupra activelor intreprinderii - Pe baza datelor Companiei “Inconex-Com” SRL

Introducere     Capitolul 1. Aspectele conceptuale privind activele întreprinderii şi factorii de influenţă.  1.1. Definirea noţiunii activelor întreprinderii, componenţa şi structura acestora. 1.2. Rolul şi sarcinile analizei activelor întreprinderii. 1.3. Factorii de influenţă asupra activelor întreprinderii.     Capitolul 2. Analiza structurii activelor întreprinderii.  2.1. Scopul sarcinile şi importanţa analizei structurii activelor. 2.2. Analiza în dinamică a activelor întreprinderii “Inconex-Com” SRL. 2.3. Analiza structurii patrimoniului întreprinderii.     Capitolul 3. Analiza factorilor de influenţă asupra activelor întreprinderii.  3.1. Scopul sarcinile şi importanţa analizei factorilor de influenţă asupra activelor. 3.2. Sistemul informaţional în analiza  factorilor de influenţă asupra activelor întreprinderii 3.3. Măsurarea factorilor de influenţă asupra activelor.     Încheiere, concluzii şi recomandări.  Bibliografie.  Anexe. -

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu