Analiza fondurilor de investitii deschise in Romania

CUPRINS
CAP.1. FONDURILE DE INVESTIŢII ŞI ROLUL LOR PE PIAŢA FINANCIARĂ……..2
1.1.FONDURILE DE INVESTIŢII ÎN LITERATURA DE SPECIALITATE…………....….….2
1.2.TIPOLOGIA FONDURILOR DE INVESTIŢII…………………..……………….…………4
1.3.CLASIFICAREA FONDURILOR DESCHISE DE INVESTIŢII….……..……….………...8
1.4.PARTICULARITĂŢI ÎN ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA FONDURILOR DE
INVESTIŢII……………………………………………………………………………………...13
1.5.AVANTAJE ŞI DEZAVANTAJE ALE FONDURILOR DESCHISE DE INVESTIŢII...
…………………………………………………………………………………………...……….16
1.6. ROLUL FONDURILOR DE INVESTIŢII DESCHISE ÎN ECONOMIE………………….20
CAP.2. EVOLUŢIA FONDURILOR DE INVESTIŢII DESCHISE ……...………………..23
2.1. EVOLUŢIA FONDURILOR DE INVESTIŢII DESCHISE ÎN LUME……………………23
2.2.ISTORIA PIEŢEI FONDURILOR DE INVESTIŢII DESCHISE ÎN ROMÂNIA…………30
2.3.ANALIZA EVOLUŢIEI PIEŢEI FONDURILOR DE INVESTIŢII DESCHISE ÎN
ROMÂNIA………………………………………………………………………………………38
CAP.3. PIAŢA FONDURILOR DE INVESTIŢII DESCHISE ÎN ROMÂNIA
………………………………………………………………………………………………...….47
3.1.PIAŢA FONDURILE DE INVESTIŢII DESCHISE ÎN PREZENT ……………….………47
3.1.1 STUDIU DE CAZ – ANALIZA FONDURILOR DE INVESTIŢII DESCHISE MONETARE
SIMFONIA 1 ŞI BCR MONETAR ÎN LUNA APRILIE 2010…………..…...……………………………51
3.2.INFLUENŢA FACTORILOR ASUPRA DEZVOLTĂRII SECTORULUI FONDURILOR
DE INVESTIŢII DESCHISE……………………………………………………...…………….54
3.3. FONDURILE DE INVESTIŢII DESCHISE ÎN CONTEXTUL CRIZEI
FINANICARE…………………………………………………………………....…………..….56
3.4. PERSPECTIVE DE DEZVOLTARE ALE FONDURILOR DE INVESTIŢII ÎN CONTEXT
EUROPEAN……………………………………………………………………………………..58
CONCLUZII ŞI PROPUNERI…………………………………..………………….………....60
BIBLIOGRAFIE……………………………………………………………………………..…64

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu