Analiza pietei virtuale a transporturilor din Romania

Introducere     I. Capitolul 1. Introducere în teoria pieţei virtuale 1.1. Piaţa virtuală 1.2. Piaţa virtuală a transporturilor a) Transport rutier b) Transport feroviar c) Transport prin conducte d) Transport fluvial si maritim e) Transport aerian 1.3. Concluzii     II. Capitolul 2. Activitatea de promovare 2.1. Marketing a) Definirea conceptului de marketing b) Mixul de Marketing 2.2. Publicitatea on-line a) Publicitatea on-line pe plan mondial b) Publicitatea on-line în România 2.3. Campania publicitară a) Campania publicitară on-line b) Campanie publicitara directa 2.4. Concluzii     III. Capitolul 3. Bursele de transport 3.1. Bursa-elemente generale si specifice a) Bursa de valori b) Bursele comerciale c) Brokerii 3.2. Bursele de transport europene 3.3. Bursele de transport din Romania 3.4. Concluzii     IV. Capitolul 4 Concluzii finale 4.1 Metodologie 4.2 Concluzii 4.3 Critici Şi propuneri     V. Bibliografie VI. Lista figurilor, graficelor şi tabelelor VII. Anexe

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu