Analiza reproiectarii si evaluarii posturilor

CUPRINS
CAPITOLUL 1: DEFINIREA MANAGEMENTULUI RESURSELOR UMANE;
 CONSIDERATII TEORETICE ALE ANALIZEI, (RE)PROIECTARII SI EVALUARII
POSTURILOR……………………………………………………………………1
1. Definirea postului ……………………………………………………………...3
2. Analiza postului ……………………………………………………………….4
   1.2.1. Cerinte privind analiza posturilor ………………...………….. ………..5
   1.2.2. Descrierea posturilor si specificatia posturilor ……………………….....5
   1.2.3. Tipuri de analiza a posturilor …………………………………………....6
   1.2.4. Principalele obiective ale analizei posturilor ……………………………7-8
   1.2.5. Metode si tehnici de analiza a posturilor ………………………………..8
1.3 Proiectarea postului …………………………………………………………... 8
      1.3.1. Modele de proiectare a posturilor ……………………………………… 9
      1.3.2. Abordari si metode ale definirii si proiectarii posturilor
   ………………10
1.4 Continutul activitatii de evaluare a posturilor ………………………………..12
      1.4.1. Aspecte ale evaluarii posturilor ………………………………………..13
      1.4.2. Metode de evaluare a posturilor ……………………………………….13
      1.4.3. Beneficiile evaluarii posturilor ………………………………………..14
      1.4.4. Probleme ale evaluarii posturilor ……………………………………...15
CAPITOLUL II: PREZENTAREA GENERALA SI ANALIZA DIAGNOSTIC A SNTR S.A.
   Fabrica de tigarete Bucuresti ………………………...............16
2.1 Prezentarea generala a societatii ……………………………..……………...16
      2.1.1. Date generale ………………………………………..………………..16
      2.1.2. Obiect de activitate ……………………………………………….......16
      2.1.3. Structura organizatorica ……………………………………...……….16
2.2 Analiza situatiei economico-financiara a firmei ……………………………..17
      2.2.1. Situatia economico-financiara a firmei ………………………………..17
      2.2.2. Analiza patrimoniala a SNTR S.A. Fabrica de tigarete Bucuresti
   ……17
      2.2.3. Analiza patrimoniului material……………………………………….. 17
      2.2.4. Analiza ratelor rentabilitatii….…………………………………………19
      2.3 Analiza diagnostic a resurselor umane …………………………………...20
      2.3.1. Analiza dinamicii si structurii de personal ………………………….….20
            2.3.1.1 Structura personalului pe grupe de varsta
   ………………………...21
            2.3.1.2. Structura personalului pe sexe …………………………………...21
      2.3.2. Analiza stabilitatii personalului …………………………………….….22
      2.3.3. Analiza productivitatii muncii ………………………………………....22
2.4 Stabilirea punctelor forte si slabe. Recomandari ……………………………..24
      2.4.1. Puncte forte, puncte slabe ale activitatii firmei
   ………………………..24
      2.4.2. Puncte forte, puncte slabe identificate in domeniul resurselor
   umane ...26
   2.4.3. Recomandari …………………………………………………………..28
CAPITOLUL III: PROPUNERI DE ANALIZA, PROIECTARE SI EVALUARE A POSTURILOR LA
 SNTR S.A. Fabrica de tigarete Bucuresti
3.1 Analiza si proiectarea posturilor ……………………………………………...29
3.2 Evaluarea posturilor ……………………………………………………….….30
CAPITOLUL IV: CONCLUZII SI RECOMANDARI …………………...40

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu