Analiza şi contabilitatea circulaţiei mărfurilor în comerţul cu ridicata

Introducere………3-5     Capitolul I. Conţinutul  economic al comerţului cu ridicata 1.1. Activitate de comerţ cu ridicata…………………………………………..6-8  1.2. Rolul economic al comerţului cu ridicata.........................................8-12  1.3. Funcţiile comerţului cu ridicata......................................................13-15  1.4. Tipologia activităţii comerciale cu ridicata……………………………..15-20    Capitolul II. Analiza  economico-financiară a activităţii  întreprinderii SC “TITANA-COM” SRL.  2.1.Caracteristica generală a  structurii  şi  organizării    activităţii   întreprinderii..........21-23  2.2 Analiza rentabilităţii la întreprinderea SC“TITANA-COM”SRL………...24-32  2.3 Analiza activităţii economice la întreprinderea SC“TITANA-COM”SRL..33-41  2.4  Analiza fluxului de numerar la întreprindere..............................................42-44  2.5 Analiza SWOT ca instrument de planificare strategică la întreprindere......44-45     Capitolul III.  Oganizarea contabilităţii la întreprinderea SC“TITANA-COM”SRL  3.1 Contabilitatea activelor nemateriale şi materiale pe termen lung................46-49  3.2 Contabilitatea  circulaţiei mărfurilor  la  întreprindere................................50-52  3.3 Contabilitatea mijloacelor băneşti..........................................................53-55  3.4. Contabilitatea   creanţelor   pe  termen   scurt……………………………55-57 3.5. Contabilitatea datoriilor şi reflectarea  calculării  salariului.........................57-60 3.6. Actele normative privind contabilitatea  mărfurilor....................................61-62     Concluzii şi propuneri.............63-64  Bibliografie……………………..65-67  Anexe -

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu