Analiza statistică a activității înterprinderilor cu capital străin

INTRODUCERE     CAPITOLUL I. Esența social - economică a investițiilor  1.1. Analiza conceptului de investiții și clasificarea lor   1.2. Analiza surselor de finanțare și perfecționarea activității de  investiții  1.3. Rolul investițiilor în creșterea economică     CAPITOLUL II. Analiza indicatorilor statistici ai investițiilor  2.1.  Indicatori statistici ai activității investiționale   2.2.  Analiza statistică a investițiilor străine în Moldova     CAPITOLUL III. Analiza statistică a activității întreprinderii Emil&Ian Service S.R.L.  3.1.  Descrierea generală a întreprinderii  3.2.  Analiza indicatorilor economico-financiari de bază ai întreprinderii  3.3.  Evaluarea măsurilor de atragere a investițiilor străine în republica Moldova     CONCLUZII  BIBLIOGRAFIE  ANEXE

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu