Apa, aerul si solul

Obiectivul principal al convenţiei este  acela  de  a  determina
statele-părţi să ia „toate măsurile adecvate pentru a  preveni,  a  controla
şi a reduce orice impact transftontalicr". Se prevede obligaţia de a  reduce
pe cât posibil poluarea la sursă şi de  a  nu  provoca  transferul  poluării
către alte medii.
            Trei principii trebuie să ghideze părţile semnatare:  principiul
precauţiei,  principiul  „poluatorul  plăteşte"  şi  principiul  respectării
drepturilor generaţiilor viitoare.
            Convenţia de la Helsinki a creat în acest mod un  cadru  juridic
general   stimulator   pentru   elaborarea   de   acorduri   bilaterale   şi
multilaterale  între  riveranii  unor  cursuri  de  apă  internaţionale   în
domeniul prevenirii şi/sau diminuării poluării transfrontaliere.
c)  Reglementările în  domeniu  adoptate  de  statele  riverane

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu