Aplicabilitatea tehnologiilor moderne si implicatiile sale in institutiile administrative publice

CUPRINS
Cap 1 – Administratia Publica in conditiile folosirii tehnologiei
moderne……………………….
      1.1 Introducere……………………………………………………………………………..
      1.2 Societatea informaţională în România şi în administraţia
publică……………………..
      1.3 Infrastructura informaţională a administraţiei publice în
România……………………...
      1.4 Perspective europene ale societăţii informaţionale………………………………………
      1.5 Calitatea administraţiei publice prin informatizarea
instituţiilor…………………………
      1.6 e-GUVERNARE - Sistemul informaţional privind relaţiile cu
publicul…………………
Cap 2 – Retele de calculatoare si implicarea in administratia
publica……………………………….
      2.1 Sistemul informaţional al statisticii din România…………………………………………
      2.2 Implemntare i2010 in 2006 si acţiuni pentru
2007/2008…………………………………..
      2.3 Internet, World Wide Web, Intranet – în administraţia
publică…………………………...
Cap 3 –
      3.1 Sistemul informaţional al Instituţiei Prefectului – judeţul
Suceava ………………………..
Concluzii………………………………………………………………………………………………...
BIBLIOGRAFIE………………………………………………………………………………………….
WEB BIBLIOGRAFIE…………………………………………………………………………………..
Pagini 70

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu