Aprovizionarea resurselor materiale în construcţii

Întroducere     Capitolul 1  Structura şi clasificarea resurselor materiale  1.1 Structura costului de execuţie a lucrărilor de construcţii– montaj.  1.2 Costul lucrărilor de construcţii– montaj.  1.3 Structura şi clasificarea resurselor materiale.     Capitolul 2  Organizarea şantierului de construcţii  2.1 Conţinutul şi principiile de bază al organizării şantierelor de construcţii  2.2. Organizarea execuţiei proceselor de construcţie  2.3. Programarea executiei lucrărilor de construcţii cu analiza timpului şi a resurselor     Capitolul 3 Aprovizionarea optimă cu resurse materiale a şantierului.  3.1 Concepte de bază, definirea problematicii aprovizionării cu resurse materiale şi a dimensioanării depozitelor  3.2 Metode şi modele de dimensionare şi optimizare a aprovizionării cu resurse materiale a şantierului  3.3 Organizarea şi planificarea transporturilor, factor de influienţă asupra aprovizionării optime a şantierului  3.4 Calculul aprovizionării optime a şantierului cu resurse materiale armatură şi caramidă.     Concluzii  Bibliografie  Anexe

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu