ARBITRAJUL COMERCIAL INTERNATIONAL

                                   CUPRINS
INTRODUCERE…………………………………………………………………..6
Capitolul I. NOŢIUNI GENERALE PRIVIND ARBITRAJUL COMERCIAL
INTERNAŢIONAL………………………………………………..………………7
Secţiunea1. EVOLUŢIA ARBITRAJULUI COMERCIAL ÎN ROMÂNIA ŞI LA NIVEL
INTERNAŢIONAL………………………………………………………..7
1.1. EVOLUŢIA ARBITRAJULUI COMERCIAL LA NIVEL INTERNAŢIONAL…..7
2.  EVOLUŢIA ARBITRAJULUI COMERCIAL ÎN ROMÂNIA…………………14
Secţiunea2. DEFINIŢIE ….……………………………...……………………… 20
Secţiunea3.       CLASIFICĂRI       ALE        ARBITRAJULUI        COMERCIAL
INTERNAŢIONAL……………………………………………………………….22
3.1. ÎN FUNCŢIE DE COMPETENŢA MATERIALĂ A ARBITRAJULUI…………22
3.1.1. Arbitrajul având competenţă generală…………………………………………..22
3.1.2. Arbitrajul având competenţă specială…………………………………………..22
3.2. ÎN FUNCŢIE DE COMPETENŢA TERITORIALĂ………………………………22
3.2.1. Arbitraj de tip bilateral……………………………………………………………23
3.2.2. Arbitraj de tip regional…………………………………………………………….23
3.2.3. Arbitraj având vocaţie universală………………………………………………..23
3.  ÎN FUNCŢIE DE SRUCTURA ORGANIZATORICĂ…………………………23
3.3.1. Arbitraj ad-hoc …………………………………………………………………….23
3.3.2.  . Arbitraj instituţionalizat…………………………………….…………………..24
4.  ÎN FUNCŢIE DE ATRIBUŢIILE CONFERITE ARBITRILOR……………...24
3.4.1. Arbitraj de drept strict……………………………………………………………..24
3.4.2. Arbitraj de echitate…………………………………………………………………24
5.    ÎN   FUNCŢIE   DE    ADERENŢELE    PE    CARE    LE    ARE    OBIECTUL
   LITIGIULUI…………………………………………………………………………….24
3.5.1. Arbitraj naţional……………………………………………………………………24
3.5.2. Arbitraj străin……………………………………………………………………….25
Secţiunea4. PRINCIPALELE FORME DE ARBITRAJ…………………………25
4.1. ARBITRAJUL AD-HOC……………………………………………………………..25
4.2. ARBITRAJUL INSTITUŢIONAL……………………………………………………29
4.3. ARBITRAJUL INSTITUŢIONAL ŞI AD-HOC ÎN ROMÂNIA…………………..31
4.4. ARBITRAJUL DE ECHITATE…………………………………..………………….34
Capitolul        II.        CARACTERELE        ARBITRAJULUI        COMERCIAL
INTERNAŢIONAL………………………………………………………………37
Secţiunea1. TERMINOLOGIE ENUMERARE……………………………….…37
Secţiunea2. CARACTERUL ARBITRAL…….………………………………….38
Secţiunea3. CARACTERUL COMERCIAL……………………………………..40
Secţiunea4. CARACTERUL INTERNAŢIONAL……………………………….42
Capitolul    III.    NATURA    JURIDICĂ     A     ARBITRAJULUI     COMERCIAL
INTERNAŢIONAL……………………………………………….……………...45
Secţiunea1.                           ORIENTĂRI                           IN
DOCTRINĂ….........................................................45
Secţiunea2. CONCEPŢIA CONTRACTUALĂ………………………………….46
Secţiunea3. CONCEPŢIA JURISDICŢIONALĂ………………………………...48
Secţiunea4. CONCEPŢIA MIXTĂ……………………………………………….50
Capitolul     IV.     LEGEA      APLICABILĂ      ARBITRAJULUI      COMERCIAL
INTERNAŢIONAL………………………………………………..……………. 53
Secţiunea1. SOLUŢII POSIBILE……………………………………………..….53
Secţiunea2. OPINII DOMINANTE ÎN DOCTRINĂ…………………………….55
Capitolul V. CONVENŢIA DE ARBITRAJ……………………………………57
Secţiunea1. CONCEPT…………………………………………………………...57
Secţiunea2. CLAUZA COMPROMISORIE ……………………………………..58
Secţiunea3. COMPROMISUL …………………………………………………...66
Secţiunea4. LEGEA APLICABILĂ CONVENŢIEI DE ARBITRAJ……………71
Secţiunea5. CONŢINUTUL CONVENŢIEI DE ARBITRAJ……………………73
Secţiunea6. NATURA JURIDICĂ A CONVENŢEI……………………………..81
Secţiunea7. EFECTELE CONVENŢIEI DE ARBITRAJ………………………..82
Capitolul          VI.          PROCEDURA          ARBITRALĂ……………………………………84
Secţiunea1.        DETERMINAREA        REGULILOR        DE         PROCEDURĂ
ARBITRALĂ...................................................................
........................................84
Secţiunea2. PROCEDURA ARBITRALĂ ÎN LEGISLAŢIA ROMÂNIEI ……..88
Secţiunea3.  DESFĂŞURAREA  PROCEDURII  ARBITRALE  –  SESIZAREA  TRIBUNALULUI
ARBITRAL………………………………………………………….....92
3.1. ÎNTÂMPINAREA……………………………………………………………………..92
3.2. CEREREA RECONVENŢIONALĂ...……………………………………………….95
3.3. MĂSURI ASIGURATOARE ŞI MĂSURI VREMELNICE……………………….96
Capitolul VII. HOTĂRÂREA ARBITRALĂ ŞI EFECTELE EI…………….99
Secţiunea1. HOTĂRÂREA ARBITRALĂ……………………………………….99
1.1. ADOPTAREA HOTĂRÂRII………………………………………………………..100
1.2. CONŢINUTUL HOTĂRÂRII………………………………………………………101
1.3. COMPLETAREA HOTĂRÂRII ARBITRALE……………………………………102
1.4. DESFIINŢAREA HOTĂRÂRII ARBITRALE……………… ……………………103
Secţiunea2.   CARACTERUL   DEFINITIV    ŞI    OBLIGATORIU    AL    HOTĂRÂRII
ARBITRALE…………………………………………………….…………...….105
2.1. TRĂSĂTURI CARACTERISTICE…………………………………...…………….105
2.2. EFECTUL DEFINITIV ŞI OBLIGATORIU……………………………………..106
Capitolul   VIII.   RECUNOAŞTEREA   HOTĂRÂRILOR   ARBITRALE    STRĂINE    ÎN
ROMÂNIA………………………………………………………109
Secţiunea1. NOŢIUNEA DE HOTĂRÂRE ARBITRALĂ STRĂINĂ………...111
Secţiunea2.          RECUNOAŞTEREA           HOTĂRÂRILOR           ARBITRALE
STRĂINE………………………………………………………………………...113
Secţiunea3. PROCEDURA RECUNOAŞTERII HOTĂRÂRILOR  ARBITRALE           STRĂINE
…..……………………………………………………………………118
Secţiunea4. SPEŢĂ –  RECUNOAŞTEREA  ÎN  ROMÂNIA  ŞI  ÎNVESTIREA  CU  FORMULĂ
EXECUTORIE A HOTĂRÂRII PRONUNŢATE DE CURTEA DE ARBITRAJ A CAMEREI DE  COMERŢ
INTERNAŢIONAL DIN PARIS………………………………………………………………………….…121
Capitolul IX. CONCLUZII ŞI PROPUNERI “DE LEGE FERENDA”…….125
BIBLIOGRAFIE………………………………………………………………..129

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu