Arbitrajul comercial international

Introducere………3     Capitolul I. Trăsăturile generale ale arbitrajului  1.1. Noţiunea de arbitraj...................8 1.2. Natura juridică a arbitrajului............12 1.3. Felurile arbitrajului internaţional............16 1.4. Convenţia de arbitraj..................19 1.5. Arbitrajul în Republica Moldova.............22     Capitolul II. Procedura arbitrală.  2.1. Acţiunea, referinţa şi cererea reconvenţională............26 2.2. Desemnarea arbitrilor.............28 2.3. Participarea terţilor la litigiul arbitral.........32 2.4. Pregătirea litigiului şi comunicarea înscrisurilor. Măsuri de asigurare şi măsuri de vremelnice..........33 2.5. Şedinţe de dezbateri. Administrarea probelor.........36     Capitolul III. Hotărîrea arbitrală. Căi de atac şi executare  3.1. Modul de soluţionare a litigiului...........41 3.2. Soluţionarea litigiului prin hotărîre..........42 3.3. Încheerea de închidere a procedurii arbitrale............44 3.4. Caracter definitiv şi obligatoriu al hotărîrii............48 3.5. Cererea de reexaminare............49     Capitolul IV. Recunoaşterea şi executarea hotărîrilor judecătoreşti străine pe teritoriul Republicii Moldova...........51     Încheiere.........56  Trimiteri.............59  Bibliografie.........62

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu