Asezarile rurale de pe valea Teleajenului IN AMONTE DE VALENII DE MUNTE

                                   CUPRINS
   I. Introducere
  II. Cadrul fizico – geografic
    2.1.Pozitia si localizarea geografica
    2.2.Istoricul cercetarilor
    2.3.Elemente de ordin geologic
    2.4. Reliefului
    2.5.Clima
    2.6.Hidrografia
    2.7.Caracterizarea biogeografica
    2.8.Solurile
 III. Populatia
      3.1.Consideratii istorico – geografice
      3.2.Evolutia numarului de locuitori
      3.3.Miscarea naturala a populatiei
      3.4.Miscarea migratorie a populatiei
      3.5.Densitatea populatiei
      3.6.Structura populatiei
           3.6.1.Pe grupe de varsta si sexe
           3.6.2.Srtuctura social-economica
           3.6.3.Structura etnica, lingvistica, confesionala
           3.6.4.Gradul de instruire al populatiei
 IV. Economia
      4.1.Agricultura
           4.1.1.Modul de utilizare a terenurilor
           4.1.2.Cultura plantelor
           4.1.3.Cresterea animalelor
      4.2.Industria
      4.3.Activitatea comerciala si serviciile
      4.4.Caile de comunicatie
      4.5.Resursele turistice si valorificarea lor
           4.5.1.Tipuri de obiective
                 4.5.1.1.Obiective cultural – istorice
                 4.5.1.2.Obiective si manifestari etnofolclorice
           4.5.2.Infrastructura
                 4.5.2.1.Accesibilitate
                 4.5.2.2.Amenajari turistice
           4.5.3.Circulatia turistica
           4.5.4.Forme de turism practicate
 V. Principalele directii de dezvoltare
      5.1.Probleme de mediu
      5.2.Probleme de amenajare si organizare a teritoriului
 VI. Concluzii generale
  VII. Bibliografie
       Numar Pagini: 95

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu