Asigurarile in contextul extinderii si diversificarii relatiilor economice

Introducere.......2     CAPITOLUL I. Abordarea conceptuală a asigurărilor prin prisma sistemului economic contemporan......5  1.1 Esenţa, principiile şi funcţiile asigurării...........5  1.2 Elementele de bază ale asigurării............12  1.3 Tipologia asigurărilor............20     CAPITOLUL II. Analiza pieţei internaţionale a asigurărilor.........26  2.1 Evoluţia şi caracteristicile generale ale pieţei internaţionale de asigurări....26  2.2 Analiza pieţei asigurărilor în Europa..........31  2.3 Examinarea pieţei asigurărilor în România..........37  2.4 Cercetarea pieţei asigurărilor în Rusia............44     CAPITOLUL III. Asigurările în Republica Moldova şi impactul lor în contextul extinderii şi diversificării relaţiilor economice internaţionale.........51  3.1 Principalele aspecte în evoluţia pieţei asigurărilor din Republica Moldova...51  3.2 Analiza situaţiei curente pe piaţa asigurărilor în Republica Moldova...........58  3.3 Importanţa asigurărilor în contextul extinderii şi diversificării relaţiilor economice internaţionale.........65  3.4 Rolul statului în asigurări – un reper al dezvoltării relaţiilor economice internaţionale..........70     Incheiere..........79  ANEXE…………81  BIBLIOGRAFIE.........82

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu