Asistenta juridica internationala in materie penala

Introducere..........2     Capitolul I. Asistenţa juridică internaţională în materie penală............8     Capitolul II. Cadrul legal.......8  2.1. Legislaţia naţională..............8  2.2. Tratatele internaţionale de asistenţă juridică în materie penală încheiate de Republica Moldova..........11  2.2.1. Noţiunea de tratat internaţional................................................ 11  2.2.2. Clasificarea tratatelor................................................................ 12  2.2.3. Denumirea tratatelor................................................................. 14  2.2.4. Tratate internaţionale. Comentarii............................................ 18  2.3. Principiile recunoscute în normele dreptului penal internaţional.... 34  2.3.1. Principiul teritorialităţii legii penale.......................................... 34  2.3.2. Principiul personalităţii legii penale.......................................... 37  2.3.3. Principiul protecţiunii reale....................................................... 41  2.3.4. Principiul universalităţii............................................................ 43     CAPITOLUL III. FORMELE DE ASISTENŢĂ JURIDICĂ INTERNAŢIONALĂ ÎN MATERIE PENALĂ........46  3.1. Extrădarea...................................................................................... 46  3.1.1. Condiţiile extrădării.................................................................. 50  3.1.2. Procedura extrădării................................................................. 58  3.1.3. Repere la legislaţia Republicii Moldova privind extrădarea persoanelor     60  3.2. Aplicarea legislaţiei cu privire la extrădarea cetăţenilor.................. 65  3.3. Recunoaşterea hotărârilor penale străine........................................ 70     Capitolul IV. Organele judiciare naţionale abilitate      77     CONCLUZII.....................................................................82  BIBLIOGRAFIE...............................................................84

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu