Asistenta juridica internationala in materie penala

Introducere............2     Capitolul I. Asistenţa juridică internaţională în materie penală. Cadrul legal.........4  1.1. Asistenţa juridică internaţională în materie penală...................................... 4  1.2. Legislaţia naţională.................................................................................7  1.3. Tratatele internaţionale de asistenţă juridică în materie penală încheiate de Republica Moldova...........14  1.3.1. Noţiunea de tratat internaţional..............................................................14  1.3.2. Clasificarea tratatelor............................................................................15  1.3.3. Denumirea tratatelor.............................................................................17  1.3.4. Tratate internaţionale. Comentarii..........................................................20     Capitolul II. Principiile recunoscute în normele dreptului penal internaţional.......33  2.1. Principiul teritorialităţii legii penale........................................................... 33  2.2. Principiul personalităţii legii penale...........................................................36  2.3. Principiul protecţiunii reale.......................................................................38  2.4. Principiul universalităţii............................................................................ 40     CAPITOLUL III. FORMELE DE ASISTENŢĂ JURIDICĂ INTERNAŢIONALĂ ÎN MATERIE PENALĂ...... 43  3.1. Extrădarea..............................................................................................43  3.1.1. Condiţiile extrădării................................................................................46  3.1.2. Procedura extrădării.............................................................................. 52  3.1.3. Repere la legislaţia Republicii Moldova privind extrădarea persoanelor....... 54  3.2. Aplicarea legislaţiei cu privire la extrădarea cetăţenilor....................... 58  3.3. Recunoaşterea hotărârilor penale străine..................................................62  3.4. Organele judiciare naţionale abilitate........................................................68     CONCLUZII...........................................................................................72  BIBLIOGRAFIE.....................................................................................74

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu