ASPECTE GENERALE PRIVIND DREPTURILE PATRIMONIALE DE AUTOR

    PLANUL  LUCRĂRII
   CAPITOLUL      I.      ASPECTE      GENERALE      PRIVIND      DREPTURILE
                  PATRIMONIALE DE AUTOR
      1.1.NOTIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND DREPTURILE  PATRIMONIALE DE AUTOR
          1.1.1.Aspecte.generale.............................................
          ............................5
           1.1.2.      Definiţia       dreptului       patrimonial       de
           autor.....................................7
           1.1.3.     Clasificarea     drepturilor     patrimoniale      de
           autor...........................8
           1.1.4.      Dreptul      de      a       decide       utilizarea
           operei..........................................9
      1.2. CONȚINUTUL DREPTURILOR PATRIMONIALE DE    AUTOR
                    1.2.1.        Dreptul        de        a         utiliza
    opera...........................................................8
                            1.2.2.                Dreptul                 de
    suită...................................................................
    ......18
                 1.1.3.      Dreptul      de      autor      si      regimul
    matrimonial...................................21
              1.1.4.   Durata   protectiei   drepturilor   patrimoniale   de
    autor.................22
   CAPITOLUL II. CESIUNEA DREPTURILOR PATRIMONIALE DE   AUTOR
      2.1. NOȚIUNI GENERALE PRIVIND CESIUNEA DREPTURILOR    PATRIMONIALE DE
          AUTOR
                                       2.1.1.                       Aspecte
          generale...........................................................
          ...........23
                  2.1.2.      Caracterele      juridice      si      formele
      cesiunii....................................25
               2.1.3.   Obiectul,   părţile   si   forma   contractului   de
cesiune....................27
      2.2 CLAUZELE ESENTIALE ALE CONTRACTULUI
                                       2.2.1.                        Aspecte
      generale...............................................................
      ........31
             2.2.2. Prezentarea  clauzelor  esenţiale  ale  contractului  de
      cesiune..32
                                   2.2.3.                        Remuneraţia
autorului..............................................................32
      2.3. DESFIINTAREA CONTRACTULUI DE CESIUNE
                                       2.3.1.                        Aspecte
      generale...............................................................
      ........35
                                    2.3.2.                        Rezilierea
contractului..............................................................35
           2.3.3.                                                 Nulitatea
contractului................................................................
37
CAPITOLUL  III.  SPECII  ALE   CONTRACTULUI   DE   CESIUNE   A   DREPTURILOR
                 PATRIMONIALE DE AUTOR
      3.1. CONTRACTUL DE EDITARE
           3.1.1.           Caracterele           contractului           de
           editare...........................................39
                                     3.1.2.                          Părţile
      contractului...........................................................
      ........40
                                     3.1.3.                         Obiectul
      contractului...........................................................
      .....40
                3.1.4.    Forma    si     conţinutul     contractului     de
      editare............................42
                  3.1.5.       Dreptul        de        preferinţa        al
      editorului.............................................43
                    3.1.6.         Efectele         contractului          de
      editare.................................................43
                   3.1.7.        Trasmiterea         contractului         de
           editare...........................................47
           3.1.8.           Încetarea            contractului            de
      editare..............................................47
      3.2. CONTRACTUL DE REPREZENTARE TEATRALĂ SI DE     EXECUTIE MUZICALĂ
                                         3.2.1.                      Părţile
contractului................................................................
....48
                                        3.2.2.                      Obiectul
contractului................................................................
..49
                       3.2.3.          Forma          si          conţinutul
          contractului...............................................49
                                      3.2.4.                    Transmiterea
contractului..........................................................51
                                       3.2.5.                      Încetarea
contractului................................................................
51
       3.3. CONTRACTUL DE ÎNCHIRIERE
                                                                      3.3.1.
Reglementare................................................................
..............52
                                                                      3.3.2.
       Definţie.............................................................
       ..........................54
                                                                      3.3.3.
Părţile.....................................................................
....................54
                  3.3.4. Contractul de închiriere si contractul de  împrumut
           public........55
                  3.3.5. Contractul de închiriere si contractul de  împrumut
de folosinţă55
                                   3.3.6.                        Caracterele
juridice....................................................................
.56
BIBLIOGRAFIE………………….........................................................
........……61

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu