Aspecte teoretice cu privire la obligatiile vinzatorului in contractul de vinzare-cumparare comerciala

INTRODUCERE ..........p.3        CAPITOLUL I. Consideraţii generale privind contractul de vânzare-cumpărare  1.1. Caracteristici generale privind contractele ………p.5  1.2. Caracterele juridice ale contractului de vânzare-cumpărare ………p.6  1.3. Condiţiile de validitate ale contractului de vânzare -  cumpărare …….. p.7  1.4. Promisiunea unilaterală de vânzare ……p.10  1.5. Promisiunea bilaterală (sinalagmatică) de vânzare-cumpărare ………11  1.1.5.  Obiectul contractului ………p.12  1.2. Condiţii generale de valabilitate a contractului de vânzare-cumpărare  p.14  1.3.  Originea şi evoluţia contractelor ………p.30     CAPITOLUL II. Obligaţiile vânzătorului în contractul de vânzare-cumpărare  2.1. Obligaţiile de garanţie în contractul de vânzare – cumpărare ………p.34  2.2. Efectele garanţiei ……p.37  2.3. Garanţii pentru vicii ………p.39  2.4. Contractul de vânzare-cumpărare în comerţul Internaţional ……p.42     CAPITOLUL III. Mecanisme şi proceduri de protecţie a dreptului vânzătorului  3.1. Soluţionarea conflictelor de interes pe cale amiabilă ........p.53  3.2. Protecţia dreptului vânzătorului în instanţa de judecată. Rezoluţiunea Convenţională şi judiciară   a contractului de vânzare –    cumpărare comercială. ………p.55  3.3. Elaborarea unui contract de vânzare-cumpărare         ANEXA NR1 CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPĂRARE COMERCIALĂ .........p.63  ANEXA  Nr2 PRECONTRACTUL ………p.68  CONCLUZII …………p.69  BIBLIOGRAFIE ………p.71

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu