ASPECTE TEORETICE SI PRACTICE PRIVIND DOBÂNDIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA IMOBILELOR IN CONDITIILE OUG 942000 PRIVIND RETROCEDAREA UNOR BUNURI IMOBILE CE AU APARTINUT CULTELOR RELIGIOASE DIN ROMÃNIA

CUPRINS
Capitolul I Situaţia imobilelor preluate abuziv în perioada 6  martie  1945-
22 decembrie 1989
    1.Introducere 1-6
     2.Cadrul normativ şi evoluţia acestuia   7-16
Capitolul II. Autorităţile cu responsabilităţi în domeniul retrocedării
    Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţii      17-22
      a) Directia pentru coordonarea secretariatelor  tehnice  ale  comisiei
    speciale de retrocedare;       22-25
       b)Directia  de  contencios  şi  pentru  coordonarea   secretariatului
    Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor   26-27
      c) Directia pentru acordarea despagubirilor in numerar;  27-28
Capitolul III. Procedura de restituire
    1.Imobilele care fac obiectul OUG 94/2000 29-35
    2.Procedura de reconstituire   36-44
    a)Restituirea în natură  44-47
    b)Măsuri reparatorii prin echivalent      48-57
Capitolul IV. Interdicţii şi sancţiuni prevăzute de OUG 94/2000
    1Răspunderea contravenţională potrivit OUG 94/2000   58-61
    2 Stadiul actual general în aplicarea OUG 94/2000    62-67
Bibliografie     68-70
 Anexe      70-73

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu