Bancile in RM si rolul lor

Introducere. 2     Capitolul I. Apariţia băncilor. 5  1.1. Evoluţia băncilor 5  1.2. Sistemul bancar al Republicii Moldova în perioada sovietică. 25     Capitolul II. Sistemul bancar în Republica Moldova. 28  2.1. Originea sistemului bancar în Republica Moldova. 28  2.2. Banca Naţională a Moldovei – bancă centrală. 30  2.3. Băncile comerciale din Republica Moldova. 51  2.4. Cadrul normativ al activităţii bancare în Republica Moldova. 69     Capitolul III. Rolul băncilor în cadrul economiei naţionale. 79  3.1. Rolul băncii centrale în economie. 79  3.2. Rolul băncilor comerciale în economie. 82     Concluzii 88  Bibliografie  91

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu