Basarabia de la autonomie la gubernie rusească: cronologie, evenimente, personalități

INTRODUCERE     CAPITOLUL I. GENEZA ȘI APARIȚIA CHESTIUNII BASARABENE  1.1. Războiul ruso-turc din 1806-1812 și consecințele sale  1.2. Organizarea provizorie a Basarabiei Țariste (1812-1816)  1.3.  Atitudini şi evenimente în contextul perioadei de tranziție a Basarabiei     CAPITOLUL II. ORGANIZAREA BASARABIEI CA AUTONOMIE ÎN CADRUL IMPERIULUI ȚARIST  2.1.  Autonomia Basarabiei sub stăpînirea rusească in 1812-1828  2.2.  Regulamentul din 17 decembrie 1825  2.3.  Perioada autocrației în Basarabia Țaristă pînă la 1873  2.3.1. Organizarea politico-administrativă  2.3.2. Evoluția economiei în cadrul autonomiei  2.3.3. Aspecte sociale ale populației din Basarabia  2.4. Consecințele războiului din Crimeea (1853-1856) și consecințele sale asupra integrității Basarabiei Țariste     CAPITOLUL III. TRANSFORMAREA BASARABIEI ÎN GUBERNIE RUSEASCĂ  3.1. Reformele rusești în Basarabia (anii ’60-’70)  3.2. Aspecte ale vieții politice în timpul transformării Basarabiei în gubernie rusească  3.3. Intensificarea mișcării naționale în Basarabia la sfîrșitul secolului XIX  3.4. Revoluția din 1905 și urmările ei     CONCLUZII  BIBLIOGRAFIE

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu