Biologia si ecologia principalilor daunatori la mar si par

Cuprins
Capitolul I.
1.1.Importanţa culturii de măr
1.2.Situaţia culturii mărului in România
1.3.Cerintele mărului faţă de factorii de vegetaţie
      1.3.1.Cerinţele mărului faţă de lumină
      1.3.2.Cerinţele mărului faţă de căldură
      1.3.3. Cerinţele  mărului faţă de apă
      1.3.4.  Cerinţele  mărului  faţă  de  factorii  edafici  şi  expoziţia
terenului
1.4.Importanţa culturii de păr
1.5.Origine şi arie de răspândire
1.6. Cerinţele părului faţă de factorii de vegetaţie
      1.6.1 Cerinţele părului faţă de lumină
      1.6.2. Cerinţele părului faţă de căldură
      1.6.3 Cerinţele părului faţă de apă
      1.6.4.Cerinţele  părului  faţă  de  factorii  edafici   şi   expoziţia
terenului
Capitolul II Descriere generală a S.C Fructera S.A
2.1. Aspecte generale S.C. Fructera S.A
      2.1.1. Obiectul de activitate
      2.1.2. Structura organizatorică şi de conducere
      2.1.3. Forţa de muncă şi inzestrarea tehnică
2.2.Piaţa produselor la S.C Fructera S.A .
      2.2.1.Treptele sistemului de valorificare
2.3. Evoluţia ofertei la S.C.Fructera S.A
      2.3.1. Oferta de produse
      2.3.2  Evoluţia cheltuielilor şi costul unitar al fructelor
      2.3.3 Evoluţia preţurilor  fructelor la S.C Fructera S.A
2.4 Condiţii climatice a  zonei
      2.4.1 Regimul temperaturilor
      2.4.2.Regimul precipitaţiilor
      2.4.3. Regimul vânturilor
2.5.Aspectul pedologic
2.6. Aspectul geomorfologic
2.7.Vegetaţia şi fauna
2.8.Aspectul hidrologic
Capitolul III Complexul speciilor  dăunătoare la măr şi păr
3.1. Evidenţa speciilor dăunătoare
      3.1.1. Controlul dăunătorilor  iarna
      3.1.2 . Controlul prin curse luminoase
      3.1.3 Controlul prin metoda ramelor cleioase
      3.1.4. Control prin  capcane alimentare
3.2. Lista  speciilor dăunătoare la culturile de măr şi păr
3.3. Principalii dăunători din culturile de măr şi păr
      3.3.1 Păduchele ţestos din San José – Quadraspidiotus perniciosus,
ordinul Homoptera, familia Diaspididae
      3.3.2. Viermele merelor – Cydia (Laspeyresia) pomonella L.,
ordinul Lepidoptera, familia Tortricidae
      3.3.3 Acarianul roşu al pomilor – Panonychus ulmi Koch,
ordinul Acari, familia Tetranychidae
      3.3.4. Gărgăriţa mugurilor - Sciaphobus squalidus Gyll.,
ordinul Coleoptera, familia Curculionidae
      3.3.5. Păduchele verde al mărului – Aphis pomi De Geer.,
ordinul Homoptera, familia Aphididae
      3.3.6. Minierul marmorat sau  molia  minieră  a  frunzelor  de  măr  –
Phyllonorycter blancardella ordinul Lepidoptera, familia Gracilariidae
      3.3.7. Cărăbuşul de mai – Melolontha melolontha L.,
ordinul Coleoptera, familia Scarabaeidae
      3.3.8. Omida păroasă a dudului – Hyphantria cunea Drury.,
ordinul Lepidoptera, familia Arctiidae
      3.3.9. Puricele melifer al părului – Psylla pyricola Forst.,
ordinul Homoptera, familia Psyllidae
      3.3.10. Viermele perelor –Cydia pyrivora Danil.,
ordinul Lepidoptera, familia Tortricidae
      3.3.11 Viespea perelor-Hoplocampa brevis Klug
ordinul Hymenoptera, familia Tenthredinidae
Capitolul IV Măsuri agrofitotehnice la culturile de măr şi păr
4.1 Măsuri agrofitotehnice la cultura de măr
      4.1.1 Conducerea pomilor tineri
      4.1.2. Întreţinerea solului
      4.1.3. Fertilizarea plantaţiilor de măr
      4.1.4 Irigarea plantaţiilor de măr
      4.1.5 Normarea încărcăturii de rod
      4.1.6. Particularităţile maturării şi recoltării merelor
      4.1.7. Particularităţi tehnologice
4.2 Specificul înfiinţării şi întreţinerii plantaţiilor de păr
      4.2.1. Conducerea pomilor tineri
      4.2.2 . Întreţinerea solului
      4.2.3 Fertilizarea plantaţiilor de păr
      4.2.4. Irigarea plantaţiilor de păr
      4.2.5 Normarea încărcăturii de rod
      4.2.6 Particularităţile maturării şi recoltării perelor
      4.2.7. Particularităţi tehnologice
Capitolul V
             Eficenţa economică a combaterii  integrate  a bolilor  si
dăunătorilor la cultura de măr şi de păr
94 pag

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu