BNM - organ al supravegherii

Introducere.. 2     Capitolul I. Sistemul bancar în Republica Moldova.. 5  1.1. Evoluţia băncilor. 5  1.2. Sistemul bancar al Republicii Moldova în perioada sovietică. Originea sistemului bancar în Republica Moldova. 25  1.3. Banca Naţională a Moldovei – bancă centrală. 29     Capitolul II. Organizarea şi funcţionarea Băncii Naţionale a Moldovei  48  2.1. Organizarea Băncii Naţionale a Moldovei 48  2.2. Atribuţiile Băncii Naţionale a Moldovei 51  2.3. Activitatea financiar-bancară externă şi internă a Băncii Naţionale a Moldovei 57  2.4. Acte normative juridice ale Băncii Naţionale a Moldovei 73     Capitolul III. Controlul bancar exercitat de către BNM... 79  3.1. Reglementarea juridică a procedurilor contabile, a controlului contabil în activitatea bancară. 79  3.2. Organizarea controlului financiar-bancar al băncilor prin cenzori 86  3.3. Finalizarea controlului bancar, rapoartele şi dările de seamă. 89  3.4. Stabilirea răspunderii, măsurilor de remediere şi sancţiunile Băncii Naţionale a Moldovei 93     Concluzii. 98  Bibliografie  100

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu