Bugetele locale

Capitolul I. Aspecte teoretice privind noţiunea de “buget”.  1. Conceptul de buget.  2. Principii bugetare.  3. Veniturile bugetelor locale.  4. Cheltuielile bugetelor locale     Capitolul II. Analiza bugetelor locale în Republica Moldova.  1. Bugetele locale ca o parte integrantă a bugetului consolidat al Republicii Moldova.  2. Analiza veniturilor bugetelor locale.  3. Analiza cheltuielilor bugetelor locale     Capitolul III. Propuneri pentru perfecţionarea procesului bugetar la nivel local.  1. Elaborarea bugetelor  2. Metode de dimensionare a veniturilor şi cheltuielilor bugetare     Concluzii -

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu