Calitatea mediului in Municipiul Pitesti

                                 INTRODUCERE
       CAP. I. PREZENTAREA FIZICO-GEOGRAFICĂ, ECONOMICĂ ŞI GEOLOGICĂ A
                            MUNICIPIULUI PITEŞTI
     1. . Cadrul natural al municipiului Piteşti
    1.2. Funcţiile teritoriului
   1.3. Factorii socio-economici şi  rolul  lor  în  procesul  poluării  şi
autopurificării
         CAP. II. SURSE DE POLUARE A MEDIULUI ÎN MUNICIPIUL PITEŞTI
      2.1.Aspecte generale asupra poluării
    2.2. Surse de poluare a aerului
    2.3.Surse de poluare a apelor
    2.4. Surse de poluare a solului
      CAP. III. POLUAREA ŞI CALITATEA MEDIULUI ÎN PITEŞTI
      3.1. Domeniile şi manifestările  poluării  în  municipiul  Piteşti  în
      perioada 2003-2005
        2. Efectele poluării mediului asupra ecosistemului urban Piteşti
      3.3.  Starea  factorilor  de   mediu   din   perspectiva   dezvoltării
municipiului Piteşti
                           CONCLUZII ŞI PROPUNERI
Pagini 120

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu