Capacitatea de a contracta

                                   CUPRINS
   Capitolul   I.   NO}IUNI    GENERALE    PRIVIND    CAPACITATEA    DE    A
CONTRACTA...................................................................
...............2.
   Sectiunea          I.          Notiunea           de           capacitate
civila......................................2.
                                    §.1.                               Scurt
istoric.....................................................................
...2.
              §.2.          Elementele          capacitatiide          drept
civil......................................11.
               1.     Capacitatea     de     folosinta     a     persoanelor
fizice....................11.
               2.     Capacitatea     de     exercitiu     a     persoanelor
fizice....................15.
                3.     Capcitatea     de     folosinta     a     persoanelor
juridice..................20.
               4.     Capacitatea     de     exercitiu     a     persoanelor
juridice.................22.
   Sectiunea a  II-a.  Notiunea  capacitatii  de  a  incheia  acte  juridice
civile......................................................................
.........................24.
                 §.1.            Definitia             si             sediul
materiei..................................................24.
                                                                          1.
Definitie...................................................................
..24.
                                       2.                             Sediul
materiei............................................................25.
       §.2.  Principiul   capacitatilor   de   a   incheia   acte   juridice
civile..........26.
        §.3.   Exceptia   incapacitatii   de   a   incheia   acte   juridice
civile............27.
   Capitolul II. CAPACITATEA DE A CONTRACTA iN GENERAL
   Sectiunea   I.    Principiul    capacitatii    de    a    contracta    in
general..........28.
              §.1.         Notiunea         capacitatii         de         a
contracta........................................28.
                                   §.2.                               Sediul
materiei...................................................................2
8.
   Sectiunea     a     II-a.      Exceptia      incapacitatii      de      a
contracta...................29.
   Sectiunea       a        III-a.        Sanctiunea        lipsei        de
capacitate...........................30.
                                  §.1.                             Nulitatea
absoluta................................................................30.
                                  §.2.                             Nulitatea
relativa.................................................................30.
   Capitolul  III.  CAPACITATEA  DE  A  CONTRACTA  iN  MATERIA  CONTRACTELOR
SPECIALE.........................................................32.
   Sectiunea          I.          Contractul           de           vânzare-
cumparare..............................32.
                                 §.1.                             Principiul
capacitatii............................................................32.
                                       1.                             Reguli
generale.............................................................32.
                                  §.2.                              Exceptia
incapacitatii...........................................................33.
                        1.             Vânzarea-cumpararea             intre
soti.......................................33.
            2. Vânzarea-cumpararea intre  tutori  si  cei  pusi  sub  tutela
lor.........................................................................
............................34.
            3. Vânzarea-cumpararea intre mandatari si mandatati..........35.
            4. Cumpararea  de  catre  administratori  bunurilor  proprietate
publica     a     bunurilor      ce      formeaza      obiectul      acestui
drept............................35.
             5.  Cumpararea  de  catre  functionarii  publici  a   bunurilor
proprietate      publica      ce      se      vând      prin      mijlocirea
lor...................................35.
            6. Cumpararea de  catre  judecatori,  procurori  si  avocati  de
drepturi litigioase care sunt de  competenta  Curtii  de  Apel  in  a  caror
circumscriptie          isi          exercita          functia           sau
profesia........................................36.
              7.   Incapacitatea   speciala   prevazute   de    Legea    nr.
18/1991.......37.
            8. Incapacitatea persoanelor insolvabile de a cumpara imobile ce
se                   vând                   prin                   licitatie
publica................................................................38.
             9.  Incapacitatea  strainilor  si  apatrizilor  de  a   cumpara
terenuri....................................................................
..........................39.
   Sectiunea           a           II-a.            Contractul            de
locatiune.......................................40.
   Sectiunea           a           III-a.           Contractul            de
antrepriza....................................43.
   Sectiunea           a           IV-a.            Contractul            de
societate.......................................44.
                §.1.           Contractul            de            societate
civila.................................................44.
                §.2.           Contractul            de            societate
comerciala.........................................45.
   Sectiunea           a            V-a.            Contractul            de
mandat.........................................46.
   Sectiunea           a           VI-a.            Contractul            de
comodat......................................48.
   Sectiunea a VII-a. Contractul de imprumut de consumatie............49.
   Sectiunea           a           VIII-a.           Contractul           de
depozit......................................49.
   Sectiunea                a                IX-a.                 Contracte
aleatorii.............................................51.
              §.1.          Contractul          de          joc          sau
prinsoare..............................................51.
                 §.2.            Contractul             de             renta
viagera...................................................51.
                       §.3.                  Contractul                   de
intretinere.......................................................51.
   Sectiunea                  a                  X-a.                   Alte
contracte.....................................................52.
                       §.1.                  Contractul                   de
tranzactie........................................................52.
                       §.2.                  Contractul                   de
fidejusiune......................................................53.
                       §.3.                  Contractul                   de
gaj.................................................................54.
                       §.4.                  Contractul                   de
ipoteca...........................................................55.
CONCLUZII...................................................................
......56.
Bibliografie................................................................
............58.
Cuprins.....................................................................
.............63

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu