CARACTERUL REAL AL CONTRACTULUI DE IMPRUMUT

                                   CUPRINS
CAPITOLUL I – Noţiuni generale
    ■ SECŢIUNEA I – Istoric
    ■ SECŢIUNEA II – Reglementare legală
CAPITOLUL II - Noţiunea şi caracterele juridice ale contractului de
împrumut
     ■ SECŢIUNEA I – Noţiunea de contract de împrumut
     1. Consideraţii generale
    2. Noţiunea de comodat
    3. Noţiunea de mutuum
    ■ SECŢIUNEA II – Caracterele juridice ale contractului de împrumut
    1. Caracterele juridice ale contractului de comodat
           1.1. Caracter real al contractului de comodat
           1.2. Caracterul gratuit al contractului de comodat
           1.3. Caracterul unilateral al contractului de comodat
      2. Caracterele juridice ale contractului de mutuum
           2.1. Caracterul real şi unilateral al contractului de mutuum
           2.2. Caracterul translativ de proprietate al contractului de
      mutuum
    ■ SECŢIUNEA III  - Deosebirile contractului de împrumut faţă de alte
contracte
    1. Deosebirea contractului de comodat de alte contracte
    2. Deosebirea contractului de împrumut de consumaţie de alte contracte.
CAPITOLUL III – Condiţiile de validitate ale contractului de împrumut
     ■ SECŢIUNEA I – Capacitatea părţilor
     1. Capacitatea părţilor în cazul contractului de comodat
     2. Capacitatea părţilor în cazul contractului de mutuum
     ■ SECŢIUNEA II – Obiectul contractului de împrumut
     1. Obiectul contractului de comodat
     2. Obiectul contractului de mutuum
     ■ SECŢIUNEA III – Forma şi dovada contractului de împrumut
     1. Forma contractului de împrumut.
     2. Dovada contractului de împrumut
           2.1. Dovada contractului de comodat.
           2.2. Dovada contractului de mutuum
CAPITOLUL IV – Efectele contractului de împrumut
     ■ SECŢIUNEA I – Obligaţiile comodantului şi ale împrumutătorului
     1. Obligaţiile comodantulu
           1.1. Restituirea cheltuielilor de conservare.
           1.2. Plata despăgubirilor.
      2. Obligaţiile împrumutătorului
           2.1. Răspunderea pentru vicii.
     ■ SECŢIUNEA II – Obligaţiile comodatarului şi ale împrumutatului
     1. Obligaţiile comodatarului.
           1.1. Conservarea lucrului.
           1.2. Folosirea lucrului potrivit destinaţiei.
           1.3. Suportarea cheltuielilor de folosinţă (de întreţinere).
           1.4. Restituirea lucrului.
                 1.4.1. Scadenţa obligaţiei de restituire.
                 1.4.2. Prescripţia acţiunii personale în restituire.
           1.5. Răspunderea comodatarului.
                 1.5.1. Suportarea riscurilor de către comodatar.
                 1.5.2. Pluralitatea de comodatari.
      2. Obligaţiile împrumutatului.
           2.1. Obligaţia de restituire.
                 2.1.1. Scadenţa obligaţiei de restituire.
                 2.1.2. Prescripţia acţiunii în restituire.
           2.2. Răspunderea împrumutatului.
CAPITOLUL V – Încetarea contractului de împrumut
      ■ SECŢIUNEA I – Încetarea contractului de împrumut de folosinţă
     1. Prin restituirea lucrului.
     2. Prin reziliere
     3. Prin moartea comodatarului.
     ■ SECŢIUNEA II – Încetarea contractului de împrumut de consumaţie
     1. Prin plată
     2. Alte moduri de stingere.
CAPITOLUL VI  - Împrumutul cu dobândă
      ■ SECŢIUNEA I – Noţiune
      1. Noţiunea  contractului  de  împrumut  cu  dobândă  ca  varietate  a
contractului de împrumut de consumaţie
      2. Lucrul împrumutat
      3. Dobânda.
      4.  Reguli  speciale   privind   răspunderea   împrumutatului   pentru
nerespectarea obligaţiilor civile în cazul împrumuturilor băneşti.
      5. Prescripţia dreptului la acţiune pentru plata dobânzilor.
      ■ SECŢIUNEA II – Contractul de împrumut bancar.
      BIBLIOGRAFIE

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu