CARCTERUL UNILATERAL AL CONTRACTULUI DE MANDAT

                                   CUPRINS
      CAPITOLUL I - Consideraţii generale despre mandat
      Secţiunea I – Istoric
            1. Mandatul în dreptul roman
                       1.1. Originea mandatului
                       1.2. Elementele mandatului
                       1.3. Efectele mandatului
                 1. Mandatul în vechiul drept românesc
            Secţiunea II - Reglementare legală
      CAPITOLUL II - Noţiunea şi caracterele juridice ale mandatului
      Secţiunea I - Felurile mandatului
            1. Mandatul civil
                  1.1. Mandatul cu reprezentare
                   1.2.    Mandatul   fără   reprezentare.   Contractul   de
interpunere
            2. Mandatul comercial
            3. Comparaţie între mandatul civil şi mandatul comercial
      Secţiunea II – Noţiunea mandatului
      Secţiunea III – Caracterele juridice ale mandatului
      Secţiunea IV – Caracterul unilateral
            1. Acte unilaterale şi acte bilaterale
            2. Contracte unilaterale şi contracte bilaterale
                  2.1. Contracte sinalagmatice (bilaterale)
                  2.2. Contractele unilaterale
                   3.  Comparaţii  între  contractele  unilaterale  şi  cele
bilaterale
      CAPITOLUL III – Condiţiile de validitate ale mandatului
      Secţiunea I – Capacitatea părţilor
            1. Capacitatea mandantului
            1. Capacitatea mandatarului
      Secţiunea II – Obiectul şi întinderea mandatului
           1. Obiectul mandatului
            2. Întinderea mandatului
                  2.1. Mandatul special
                  2.2. Mandatul general
      Secţiunea II – Forma şi dovada mandatului
           1. Forma mandatului
            2. Dovada contractului de mandat
      CAPITOLUL IV – Efectele mandatului
      Secţiunea I – Efecte între părţi
            1. Obligaţiile mandatarului
                  1.1. Îndeplinirea mandatului.
                  1.2. Obligaţia de a da socoteală.
                  1.3. Obligaţii rezultând din substituirea mandatarului
                  1.4. Obligaţii rezultând din pluralitatea mandatarilor.
            2. Obligaţiile mandantului
                       2.1. Obligaţia de dezdăunare
                 2.2. Plata remuneraţiei
                  2.3. Solidaritatea mandanţilor
                  2.4. Dreptul de retenţie al mandatarului
      Secţiunea II – Efecte faţă de terţi
                       1. Raporturile dintre mandant şi terţi
            2. Raporturile dintre mandatar şi terţi
      CAPITOLUL V – Cauze speciale de încetare a mandatului
      Secţiunea I – Cauze particulare de încetare a mandatului
           1. Revocarea mandatului
            2. Renunţarea mandatarului
                 3. Moartea unei părţi
                       3.1. Moartea mandatarului
                  3.2. Moartea mandantului
                 4. Alte cauze de încetare
      Secţiunea II – Alte cauze de încetare
1. Interdicţia mandantului sau a mandatarului
2. Falimentul sau insolvabilitatea mandantului ori mandatarului
                 3. Imposibilitatea executării mandatului
4. Îndeplinirea mandatului
Secţiunea III – Efectele încetării mandatului

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu