Cercetare de marketing in scopul elaborarii planului de promovare pentru 2008-2009 al programului Work and Travel

Introducere 5
Motivaţia,   importanţa   şi   metodologia   lucrării    7
Lista  tabelelor   şi   a  graficelor   9
1. Sistemul informaţional de marketing  11
  1.1 Definirea marketingului      11
   1.1.1   Filozofia şi conceptul de marketing     12
   1.1.2.  Sarcinilie marketingului    12
   1.1.3.   Domeniul de acţiune al marketingului   13
  1.2 Componentele sistemului informaţional de marketing 13
   1.2.1   Sistemul informaţional intern de marketing   14
   1.2.2   Sistemul de inteligenţă marketing (sistemul  de  supraveghere  a
   mediului)     15
   1.2.3   Sistemul suport de decizii de marketing 16
2. Sistemul cerectărilor de marketing   17
  2.1 Trăsături   17
  2.2 Definire şi obiective ale cercetărilor de marketing      17
  2.3 Tipologie   18
  2.4 Sfera cercetărilor de marketing   19
  2.5 Procesul cercetării de marketing  20
   2.5.1   Cine realizează cercetarea? 20
3.     Etapele cercetării de marketing  21
  3.1.      Definirea problemei de cercetare  21
  3.2.      Elaborarea planului de cercetare  22
   3.2.1.  Prezentarea problemei de cercetare      22
   3.2.2.  Lista informaţiilor dorite a fi obţinute     23
   3.2.3.    Calendarul de realizare a cercetării  24
   3.2.4.     Stabilirea surselor de informaţii    24
   3.2.5.     Planul de eşantionare    25
   3.2.6.     Metode de culegere a datelor   27
   3.2.7.     Instrumentele de cercetare     30
  3.3.   Culegerea şi analiza datelor   39
   3.3.1.   Pretestarea     39
   3.3.2.   Culegerea datelor     39
   33.3.   Analiza datelor  40
   3. 4.   Prezentarea rezultatelor    44
   3. 4. 1.   Redactarea raportului de cercetare   44
   3.4.2.   Prezentarea orală a  raportului de cercetare      45
4.   Marketingul serviciilor 46
  4.1.   Conţinutul şi natura serviciilor     46
  4.2.   Trăsăturile serviciilor   48
  4.3.   Clasificarea serviciilor  49
  4.4.   Comportamentul consumatorului de servicii 50
  4.5.   Mixul de marketing în domeniul serviciilor      51
  4.6.    Strategii de marketing pentru firmele prestatoare de servicii   53
5.   Cercetarea în sprijinul elaborării strategiei publicitare      55
  5.1.   Cercetarea calitativă în spijinul elaborării strategiei publicitare
  56
  5.2.   Cercetarea   cantitativă   în   sprijinul   elaborării   strategiei
  publicitare     57
6   Cercetare de marketing – Work and Travel 58
  6.1.  Work and Travel      58
   6.1.1.  De ce Work and Travel? 59
   6.1.2.   Condiţii de participare    59
  6.2.  AMERICAN EXPERIENCE  60
   6.2.1.   Prezentarea firmei    60
   6.2.2.   Programe oferite      61
   6.2.3.   Misiune /Viziune/ Valori   61
   6.2.4.   Oportunităţi de partnership/ Beneficii 62
   6.2.5   Cifre şi statistici    62
  6.3.  Elaborarea planului de marketing      63
   6.3.1. Prezentarea concisă a problemei de cercetare  63
   6.3.2. Obiectivele  detaliate  ale  cercetării  şi  lista  informaţiilor
   dorite a fi obţinute     63
   6.3.3.  Sursele de informaţii  66
   6.3.4.  Populaţia investigată  66
   6.3.5. Instrumente de culegere a datelor  67
  6.5.   Analiza datelor     67
   6.5.1 Analiza variabilelor unidimensionale      67
   6.5.2. Analiza variabilelor bidimensionale      103
CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI     108
BIBLIOGRAFIE................................................................
............................................... 112
ANEXE 112
  Anexa 1 – Chestionarul înainte de pretestare     112
  Anexa 2 – Chestionarul în forma finală      117

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu