Cercetare infractiunilor de omor - POSIBILITATI SI LIMITELE EXPERTIZELOR JUDICIARE IN CERCETAREA INFRACTIUNILOR DE OMOR

      CUPRINS
       CAPITOLUL I     3
       ASPECTE DE DREPT PENAL MATERIAL PRIVIND INFRACŢIUNILE  CONTRA  VIEŢII
3
       1.Noţiuni introductive     3
       2.Omorul  7
       3.Omorul calificat   8
       4.Omorul deosebit de grav  10
       CAPITOLUL II    12
       SCURTE APRECIERI PRIVIND CLASIFICAREA URMELOR     12
       1.Noţiunea de urmă   12
       2.Clasificarea urmelor     14
       CAPITOLUL III   19
       ELEMENTE DE DREPT PROCESUAL-PENAL REFERITOARE LA MIJLOACELE DE PROBĂ.
CONSIDERAŢII GENERALE  19
       CAPITOLUL IV    24
       PARTICULARITĂŢILE CERCETĂRII LA FAŢA LOCULUI ÎN  CAZUL  INFRACŢUNILOR
DE OMOR     24
         1.În cazul omorului săvârşit prin împuşcare    29
         2.În cazul omorului produs cu arme albe şi corpuri contondente  30
         3.În cazul omorului produs prin otrăvire  32
         4.În cazul omorului  produs  prin  electrocutare  şi  sub  efectul
    temperaturilor înalte    33
       CAPITOLUL V     34
       GENURILE DE CONSTATĂRI TEHNICO- ŞTIINŢIFICE SAU EXPERTIZE CE  POT  FI
DISPUSE ÎN CAUZĂ ŞI PROBLEMELE CE  POT  FI  LĂMURITE  CU  AJUTORUL  ACESTORA
34
       1.Constatarea sau expertiza medico-legală   35
       2.Constatarea tehnico-ştiinţifică sau expertiza dactiloscopică    38
       3.Constatarea tehnico-ştiinţifică sau expertiza traseologică 40
        4.Constatarea tehnico-ştiinţifică sau expertiza biocriminalistică 44
       5.Constatarea tehnico-ştiinţifică sau expertiza balistică    47
       6.Dispunerea constatărilor tehnico-ştiinţifice  sau  a  expertizelor
  criminalistice 48
         6.1.Analiza necesităţii  şi  oportunităţii  dispunerii  uneia  sau
    alteia  dintre  constatările  tehnico-ştiinţifice  ori  a   expertizelor
    criminalistice     49
         6.2. Pregătirea materialelor ce urmează a fi  supuse  examinărilor
    52
         6.3.Formularea întrebărilor ce vor fi adresate specialiştilor  sau
    experienţelor 53
         6.4.Alegerea instituţiei sau experţilor ce  urmează  să  efectueze
    lucrarea      54
         6.5.Emiterea actului prin care se dispune efectuarea lucrării   55
       7.Interpretarea  şi  valorificarea   concluziilor   experţilor   sau
  specialiştilor de către organele de urmărire penală    56

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu