Cercetarea dinamicii si structurii ofertei privind valorificarea masei lemnoase a lemnului

Cuprins
INTRODUCERE 1
CAPITOLUL I 2
CARACTERIZAREA OFERTEI. REALIZĂRI 2
  1.1. Scurt istoric al ICAS – Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice
  - Bucureşti    2
  1.2. Proiectarea de investiţii  3
  1.3. Caracterizarea ofertei – realizări     5
    Programul dat de ICAS în anul 1995  8
    Programul dat de ICAS în anul 1996  8
    Programul dat de ICAS în anul 1997  8
    Programul dat de ICAS în anul 1998  9
    Programul dat de ICAS în anul 1999  9
    Programul dat de ICAS în anul 2000  9
  1.4. Evoluţia preţurilor obţinute prin valorificarea masei lemnoase la
  Ocoalele Silvice Caransebeş, Lechinţa şi Mihăeşti      27
  1.5. Cercetări privind preţul lemnului în condiţiile economiei de piaţă 29
CAPITOL II  36
COORDONAREA CERERII ŞI OFERTEI    36
  2.1. Concurenţa, cererea, oferta, piaţa perfectă 36
  2.2. Importanţa cunoaşterii distorsiunilor pieţei      42
  2.3. Particularităţile ofertei din lemn     43
  2.4. Discriminări în stabilirea preţului    47
    1. Discriminarea de gradul I  48
    2. Discriminare de gradul II  48
    3. Discriminarea de gradul III      48
  2.5. Cerere – ofertă în cazul lemnului dintr-o pădure amenajată   49
  2.6. Efectul precomptării produselor accidentale asupra preţului  50
CAPITOL III 52
STADIUL ACTUAL AL CUNOŞTINŢELOR PRIVIND DISTRIBUŢIA PRODUSELOR DIN LEMN
52
  3.1. Scopul şi obiectivele cercetării 52
  3.2. Canalele de distribuţie – analiza situaţiei în domeniu 53
    Declin  54
  3.3. Fluxurile posibile în cadrul distribuţiei produselor din lemn; spaţii
  competitive tipice în cadrul canalelor de distribuţie  57
  3.4. Fondul forestier, producţia, comerţul, consumul aparent de lemn pe
  plan mondial şi în România 61
  3.5. Distribuţia pe piaţa internă     65
CAPITOLUL IV     67
CONCLUZII RECOMANDĂRI PENTRU AGENŢII ECONOMICI DE PROFIL 67
  4.1. Soluţii viabile pentru canalele de distribuţie    67
  4.2.Utilizarea comerţului electronic  71
  4.3. Analiza psihologică şi comportamentul consumatorilor vis – a –vis de
  produsele din lemn   74
Bibliografie

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu