CERCETAREA IMAGINII HOTELULUI X IN RANDUL POPULATIEI

CUPRINS
INTRODUCERE  ………………………………………… ……………………………...…
1
CAPITOLUL 1  ASPECTE TEORETICE PRIVIND CERCETAREA DE MARKETING..........................................................................................................................
  
 3
1.1. Conceptul şi conţinutul cercetărilor de marketing …………………………...........
    3
1.2. Aria şi tipologia cercetărilor de marketing................................................................
7
1.3. Metode şi tehnici de culegere, prelucrare şi analiză a informaţiilor în cercetări de marketing ........................................................................................................................
9
1.3.1. Măsurarea şi scalarea fenomenelor în cercetările de marketing..........................
9
1.3.2.Metode şi tehnici utilizate în obţinerea informaţiilor în cercetările de marketing...................................................................................................................................
14
CAPITOLUL 2  PREZENTAREA HOTELULUI „INTERCONTINENTAL”….......….
21
2.1. Scurt istoric al hotelului “Intercontinental” Bucureşti ........….……........................
22
2.2. Oferta hotelieră a capitalei........................................................………....................
25
2.3. Oferta hotelieră a Hotelului Intercontinental ……...................................................
27
2.3.1  Cazarea – parte componentă a ofertei „Hotelului Intercontinental”..................
31
2.3.2  Restauraţia..........................................................................................................
  35
2.3.3  Servicii suplimentare ….....................................................................................
37
2.4. Cererea de servicii hoteliere …………….................................................................
  39
2.5. Analiza SWOT............................................................……......................................
  43
  CAPITOLUL 3  IMAGINEA HOTELULUI „INTERCONTINENTAL” ÎN RÂNDUL POPULAŢIEI DIN MUNICIPIUL BUCUREŞTI ………………………….........................
45
3.1. Etapele cercetării de marketing  ........................................................……...............
45
3.2. Prelucrarea şi analiza rezultatelor.............................................................................
53
Concluzii  şi propuneri.....................................................................................…...…………
67
Bibliografie……………………………………………………………………………….…..
71

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu