Cercetarea profilului de personalitate a şcolarului mic

Introducere     Capitolul I. Cadrul teoretic în nereuşita şcolară  1.1. Abordări teoretice a profilului de personalitate a elevului mic.  1.2. Tipurile de manifestări a nereuşitei şcolare.  1.3. Nereuşita şcolară de la vîrsta şcolarului mic.     Capitolul II. Cercetarea profilului de personalitate a şcolarului mic.  2.1. Scopul, obiectivele, ipoteza.  2.2. Metodologia cercetării şi eşantionul studiat.  2.3.  Analiza cantitativă şi calitativă a rezultatelor cercetării.     Concluzii  generale şi recomandări  Bibliografie  Anexe

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu