Cercetari etiopatogenetice, imunologice si epidemiologice in raia psoroptica la bubaline

Cuprins
Abstract    4
Partea I - Consideraţii generale asupra râiei psoroptice la bubaline      6
Introducere 6
1. Etiologie     7
2. Bioecologia acarienilor din genul Psoroptes     9
  2.1. CICLUL EVOLUTIV 9
  2.2. REZISTENŢA ACARIENILOR ÎN MEDIUL EXTERIOR   10
  2.3. SPECIFICITATEA GAZDEI 12
3. Epidemiologie 13
4. Diagnosticul  15
  4.1. Diagnosticul anatomo - clinic    16
  4.2. Diagnosticul de laborator   17
  4.3. Diagnosticul diferenţial    17
5. Imunologie şi imunopatologie în râia psoroptică  la bovine 18
6. Combatere     20
Partea II - Cercetări propprii    25
Capitol 1.  25
  1.1. Materiale şi metode   26
   A. Modul de prelevare şi examinarea probelor de cruste     26
   B. Identificarea acarienilor   27
   C. Scorul lezional  27
   D. Examenul histopatologic     27
   E. Monitorizarea parametrilor hematologici, serologici şi imunologici 28
  1.2. Rezultate şi discuţii 35
   1.2.1. Identificarea acarienilor    35
   1.2.2. Scorul lezional   38
   1.2.3. Examenul histologic     43
   1.2.4. Monitorizarea parametrilor hematologici, serologici şi
   imunologici   47
  1.3. Concluzii  56
Capitolul 2. Aspecte de epidemiologie descriptivă în râia psoroptică la
bubalinele din  cadrul S.C.D.C.B. - şercaia, jud.  Braşov (2003-2005)
58
  2.1. Materiale şi metode   59
  2.2. Rezultate şi discuţii 63
  2.3. Concluzii  73
Capitolul 3. Concluzii generale   74
Bibliografie     77
+  prezentare powerpoint

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu