CERCETARI PRIVIND INFLUENTA POLUARII ASUPRA DESFASURARII PROCESELOR FIZIOLOGICE LA UNELE SPECII LEMNOASE DE PLANTE

                                   CUPRINS
  Capitolul 1. Introducere  1
  Capitolul 2. Poluarea.………………………………………….......................3
       2.1.  Generalităţi...............................................
………….............................................3
       2.2.Surse de
poluare..................…………………...............................6
       2.3.Relaţiile nivel de poluare - simtomatologice
fiziologică..............18
       2.4.Surse de poluare reprezentate prin unităţi
             industriale din
Piteşti...............................................................25
         2.5.  Surse de poluare reprezentate prin unităţi
                 ale industriei
energetice..................................................................
......................25
         2.6.  Surse de poluare reprezentate prin unităţi ale industriei
             constructoare de
maşini......................................................................
..................26
       2.7. Surse de poluare reprezentate prin unităţi
             ale industriei
chimice...............................................................27
         2.8.  S.C. Arpechim S.A. (industrie chimică) situat la sud
                 de municipiul
Piteşti…..……................................................................
...............28
         2.9.  Dezvoltarea vegetativă şi fenologică a unor culturi agricole
din
                  zona de influenţa a S.C. Arpechim S.A..............
................................................28
       2.10. Rezistenţa plantelor la acţiunea nociva a noxelor
……..............30
       2.11. Măsuri de prevenire şi ameliorare a efectelor
               provocate de noxe asupra vegetaţiei
forestiere.........................38
              2.11.1. Măsuri tehnice şi
organizatorice...................................39
              2.11.2. Măsuri
amenajistice.....................................................41
              2.11.3. Măsuri
silviculturale....................................................43
Capitolul 3. Cercetări personale cu privire la influenţa
                  poluării asupra desfăşurării proceselorfiziologice
                  la unele specii
lemnoas.......................................................45
      3.1. Materiale şi metode de cercetare............................45
         3.2.   Rezultate
obţinute...............................................................52
              3.2.1. Determinarea intensităţii fotosintezei în zonele
                        Pădurea Trivale la pin şi
molid......................................52
              3.2.2. Determinarea lungimii acelor  în zonele Pădurea
                       Trivale şi Petrochimie pin şi
molid.................................55
Capitolul 4. Concluzii
……………....................…………….........................…….…....…58
 Bibliografie...............................................................
......................................59

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu