Cheltuielile, veniturile si rezultatul la sc

CUPRINS
INTRODUCERE
MOTIVAŢIA, IMPORTANŢA ŞI METODOLOGIA CERCETĂRII
1. PREZENTAREA GENERALĂ A SC CLAR SRL
1.1 PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂŢII, SCURT ISTORIC, ACTUL DE CONSTITUIRE
ŞI FORMA JURIDICĂ
1.2 OBIECTIVUL DE ACTIVITATE; SPECIFICUL ACTIVITĂŢII DE COMERŢ CU MATERIALE
DE CONSTRUCŢII ŞI IMPLICAŢIÎLE LUI ASUPRA ORGANIZĂRII CONDUCERII EVIDENŢEI
CONTABILE
1.3 ORGANIZAREA , CONDUCEREA ŞI ADMINISTRAREA
1.4 ORGANIZAREA CONTABILITĂŢII
1.5 DIAGNOSTIC FINANCIAR
2. ABORDAREA TEORETICĂ A CHELTUIELILOR ŞI VENITURILOR
2.1 CONCEPTELE DE CHELTUIELI ŞI VENITURI
2.2 STRUCTURA CHELTUIELILOR ŞI VENITURILOR
2.3 EVIDENŢA TEHNICO-OPERATIVĂ A CHELTUIELILOR ŞI VENITURILOR
2.4 ABORDAREA CONTABILA A CHELTUIELILOR
2.5. ABORDAREA CONTABILA A VENITURILOR
2.6.DETERMINAREA REZULTATELOR EXERCIŢIULUI ŞI REPARTIZAREA ACESTUIA
2.7. NOILE REGLEMENTARI FISCALE ÎN CONTABILITATEA CHELTUIELILOR  ŞI
VENITURILOR
3. ANALIZA INDICATORILOR SPECIFICI CHELTUIELILOR, VENITURILOR ŞI
REZULTATULUI
3.1. NECESITATEA ANALIZEI
2. INDICATORII UTILIZAŢI ÎN ANALIZA ECONOMICO- FINANCIARĂ A CHELTUIELILOR
ŞI VENITURILOR
3.3. ANALIZA SOLDURILOR INTERMEDIARE DE GESTIUNE ( S.I.G.)
4. STUDIU DE CAZ PRIVIND CHELTUIELILE, VENITURILE ŞI REZULTATUL LA SC CLAR
SRL
 4.1. ÎNREGISTRĂRI CONTABILE PRIVIND CHELTUIELILE
4.2 . ÎNREGISTRĂRI CONTABILE PRIVIND VENITURILE
4.3. ÎNREGISTRĂRI CONTABILE PRIVIND REZULTATUL
5. CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE
88 pag

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu