Cocsul metalurgic

I. CONSIDERAŢII  GENERALE  I.1. Cocsul metalurgic - principalul combustibil utilizat la elaborarea fontei  I.2. Obţinerea cocsului metalurgic     II. METODE DE DETERMINARE A PROPRIETĂŢILOR FIZICO-CHIMICE ALE COCSULUI METALURGIC  II.1. Calitatea cocsului metalurgic  II.2. Studiul caracteristicilor ce determină calitatea cocsului metalurgic  II.3. Metode de determinare a caracteristicilor de calitate ale cocsului metalurgic  II. 3.1. Analiza tehnică  II. 3.2. Proprietăţi fizico-chimice  II. 3.3. Proprietăţi fizice - mecanice  II. 4. Lucrări de laborator pentru determinarea reactivităţii şi rezistenţei mecanice  II.4.1. Determinarea reactivităţii cocsurilor utilizate la furnale  II.4.2. Determinarea rezistenţei mecanice a cocsurilor     III. STADIUL ACTUAL AL CERCETĂRILOR ASUPRA PROPRIETĂŢILOR FIZICO-CHIMICE ALE COCSULUI METALURGIC  III. 1. Aspecte ale cercetării proprietăţilor fizico-chimice  III. 2. Studii asupra proprietăţilor termochimice  III. 3. Analize structurale ale cocsului metalurgic  III. 4. Tendinţe actuale în caracterizarea comportării cocsului în furnal     IV. INFLUENŢA CALITĂŢII COCSULUI METALURGIC ASUPRA PROCESELOR DE ELABORARE A FONTEI  IV.  1. Condiţii de calitate impuse cocsului metalurgic  IV. 2. Cercetări experimentale româneşti privind influenţa calităţii cocsului asupra principalilor indicatori la elaborarea fontei     V. ANALIZA POSIBILITĂŢILOR DE UTILIZARE A COCSULUI BRICHETE LA FURNALE  V. 1. Generalităţi despre cocsul brichete  V. 2. Procedee de obţinere a cocsului brichete  V. 3. Cercetări experimentale asupra caracteristicilor cocsului brichete în  comparaţie cu cocsurile clasice  V. 4. Concluzii rezultate în urma utilizării cocsului brichete pe plan mondial

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu