Comportamentul Agresiv la Persoanele Timide

REZUMAT RESUME     CAPITOLUL 1. COMPORTAMENTUL AGRESIV 1.1. Conceptul de agresivitate 1.2. Teoriile agresivităţii 1.3. Formele agresivităţii 1.4. Elemente programate în comportamentul agresiv al omului 1.5. Mecanisme motivaţionale 1.6. Tipul agresiv de personalitate 1.7. Agresiunea 1.8. Mecanisme de apărare     CAPITOLUL 2. TIMIDITATEA LA PERSOANE 2.1. Diferenţieri conceptuale 2.2. Definiţii ale timidităţii 2.3. Formele şi gradele timidităţii 2.3.1. Timiditatea volitivă 2.3.2. Timiditatea intelectuală sau stupiditatea 2.4. Factorii structurali şi structuranţi ai timidităţii 2.4.1. Factori organici neuroendrocrini 2.4.2. Factori afectogeni 2.4.3. Factori psihointelectuali 2.4.4. Factori motivaţionali şi de perturbare a conştiinţei de sine 2.4.5. Factori socio-educaţionali 2.5. Mecanismele psihologice ale timidităţii 2.6. Timiditatea ca boală pshică 2.6.1. Nevroza astenică (neurastenia) 2.6.2. Nevroza obsesivo-fonică       CAPITOLUL 3. SUPORT METODOLOGIC 3.1. Tipul cercetării 3.2. Obiectivul şi scopul cercetării 3.3. Scopul cercetării 3.4. Obiectivele specifice cercetării şi ipoteza 3.5. Ipoteza cercetării 3.6. Operaţionalizarea conceptelor 3.7. Populaţia 3.8. Metodologia şi instrumentele folosite 3.8.1. Metoda interviului 3.8.2. Instrumentele folosite 3.9. Procedura de lucru     CAPITOLUL 4. REZULTATELE INVESTIGAŢIILOR REALIZATE     CONCLUZII ŞI PREFIGURĂRI BIBLIOGRAFIE ANEXE -

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu