Comportamentul social si antisocial in adolescenta

Introducere........3    Capitolul I : ADOLESCENŢA – perioadă cu trăsături specifice în evoluţia umană.........6 1.1 Locul şi rolul adolescentului în pşihologia vârstelor..................6 1.2 Caracteristici generală a adolescenţei................................8 1.3 Dezvoltarea inteligenţei şi caracteristicile gândirii la adolescent...........17 1.4 Învăţarea – activitate caracteristică vârstei adolescente........20 1.5 Trăsături specifice afectivităţii la adolescent......................23 1.6 Criza de originalitate....................................................27 1.7 Caracteristicile dezvoltării personalităţii la adolescent.............29 1.8 Dezvoltarea conştiinţei de sine.................................31 1.9 Dezvoltarea conştiinţei de sine în concordanţă cu aprecierea celorlalţi.....35 1.10 Individualizarea – fenomen specific adolescenţei.......36     Capitolul II : COMPORTAMENTUL SOCIAL ŞI ANTISOCIAL ÎN ADOLESCENŢĂ. CAUZALITATE ŞI SIMPTOMATOLOGIE.........40 2.1 Comportamentul – definiţie şi concept.......................40 2.2 Teorii privind geneza comportamentului deviant...............41 2.2.1 Teorii socializante..........................41 2.2.2 Teorii pşihologizante.....................43 2.3 Cauzele determinante ale comportamentului deviant.................46 2.4 Clasificarea şi şimptomatologia tulburarilor de comportament...................47 2.5 Factori de risc în apariţia devianţei comportamentale..................55 2.5.1 Aspecte juridice.................55 2.5.2 Aspecte sociologice...........57 2.5.3 Aspecte psihologice...........58 2.6 Trăsături specifice şi manifestări tipice ale comportamentului deviant.......60 2.6.1 Comportamente de demişie sau de evaziune...............60 2.6.2 Conduite impulsiv-agresive, de dominare..............61 2.6.3 Vicii.......62     Capitolul III : DIAGNOZA. PREVENIREA ŞI INTERVENŢIA ASUPRA COMPORTAMENTULUI DEVIANT ÎN ADOLESCENŢĂ.................63 3.1 Comportamentul deviant – metode şi tehnici de diagnosticare................63 3.2 Metode de prevenire a comportamentului deviant în adolescenţă................71 3.3 Tipuri şi forme de conşiliere şcolară pe probleme de devianţă comportamentală...............73     Capitolul IV : METODOLOGIA CERCETĂRII. OBIECTIVELE CERCETĂRII..............82 4.1 Obiectivele cercetării..............82 4.2 Ipoteza cercetării...................85 4.3 Metode şi instrumente de lucru foloşite în cadrul activităţii de cercetare....85 4.3.1. Lotul de subiecţi..........85 4.3.2. Interpretare grafică..........88 4.4. Concluziile cercetării...................97     CONCLUZII..........100 BIBLIOGRAFIE.............102

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu