COMPORTAREA UNOR SOIURI DE CAIS IN CONDITIILE DIN BANAT

                                   CUPRINS
                                                            Pag.
|Capitolul I                                                      |      |
|SITUATIA ACTUALA SI DE PERSPECTIVA A CULTURII CAISULUI PE PLAN   |      |
|MONDIAL SI IN                                                    |4     |
|ROMANIA..........................................................|      |
|...............                                                  |      |
|1.1. Importanţa social-economică a culturii                      |4     |
|caisului..................................                       |      |
|            1.2. Arealul de cultură a                            |6     |
|caisului.........................................................|      |
|.............                                                    |      |
|            1.3. Situaţia culturii caisului pe plan              |7     |
|mondial....................................................      |      |
|            1.4. Situaţia culturii caisului în                   |13    |
|România..........................................................|      |
|.                                                                |      |
|Capitolul II                                                     |      |
|SORTIMENTUL DE CAIS IN ROMÂNIA                                   |20    |
|.................................................................|      |
|......                                                           |      |
|Capitolul III                                                    |      |
|CERINŢELE FAŢĂ DE FACTORII ECOLOGICI ŞI ZONAREA AGROCLIMATICĂ A  |      |
|CUL TURII CAISULUI                                               |34    |
|.........................................................        |      |
|            3.1. Cerinţele caisului faţă de factorii             |34    |
|ecologici................................................        |      |
|            3.2. Zonarea agroclimatică a culturii                |40    |
|caisului....................................................     |      |
|Capitolul IV                                                     |      |
|SOIURILE LUATE IN STUDIU                                         |44    |
|.................................................................|      |
|..............                                                   |      |
|             4.1. Necesitatea, scopul şi obiectivele, propuse în |44    |
|cercetare.......................                                 |      |
|             4.2. Materialul biologic utilizat şi metoda de      |46    |
|lucru..........................................                  |      |
|             4.3. Descrierea pomologica a soiurilor de cais luate|47    |
|în studiu..........................                              |      |
|Capitolul V                                                      |      |
|REZULTATE OBŢINUTE CU PRIVIRE LA VIGOAREA DE                     |      |
|CREŞTERE A SOIURILOR LUATE ÎN STUDIU                             |52    |
|.................................................                |      |
|             5.1. Creşterea în grosime a                         |52    |
|trunchiului......................................................|      |
|..                                                               |      |
|             5.2. Lungimea medie a lăstarilor                    |53    |
|indicatori...................................................... |      |
|             5.3. Volumul coroanei                               |55    |
|.................................................................|      |
|.....................                                            |      |
|CAPITOLUL 6                                                      |      |
|PARCURGEREA FENOFAZELOR DE RODIRE LA SOIURILE DE CAIS LUATE ÎN   |      |
|STUDIU                                                           |58    |
|.................................................................|      |
|              6.1. Parcurgerea fenofazelor de                    |58    |
|rodire...........................................................|      |
|..                                                               |      |
|CAPITOLUL 7                                                      |      |
|PRODUCŢIA OBŢINUTĂ ŞI CALITATEA ACESTEIA                         |62    |
|.....................................                            |      |
|              7.1. Producţia de fructe obţinută pe pom şi la     |62    |
|hectar.......................................                    |      |
|              7.2. Indicele de                                   |64    |
|productivitate...................................................|      |
|.......................                                          |      |
|              7.3. Principalele caracteristici fizice ale        |66    |
|fructelor............................................            |      |
|              7.4. Compoziţia chimică a                          |67    |
|fructelor........................................................|      |
|.........                                                        |      |
|CONCLUZII........................................................|70    |
|.........................................................        |      |
|BIBLIOGRAFIE.....................................................|73    |
|......................................................           |      |
Prezentare power point

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu