CONCASOR DIFERENTIAL

   3.2.1.11. Dimensionarea arborelui în secţiunea B
Din motive de asigurare a unei funcţionalitaţi corecte  (sprijinirea pe un
lagăr  fiind total contraindicată ) se adoptă în punctul  B un lagăr cu
dimensiuni egale  cu lagărul don A. Acest lagăr urmează a prelua reacţiunea
RB (RB= (VB2 +HB2)1/2 şi a  o transmite  la partea fixă a construcţiei
metalice.
          3.2.1.12. Dimensionarea arborelui în secţiunea C.
În această secţiune arborele este solicitat numai la torsiune .
Dimensionarea arborelui se face cu relaţia :
dc ≥ (16•Mt/(π• (δar)II )1/3 [4]
dc ≥ 59,26 mm
Se adoptă constructiv dc =90 mm
         3.2.1.13. Dimensionarea arborelui în secţiunea D.
În această secţiune arborele este solicitat la încovoiere şi la torsiune.
Momentul echivalent se calculează cu relaţia :
MCD =(MîD2 + (αIII” •Mt)2  [4]
Înlocuind numeric rezultă :

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu