Conditii generale pentru a mosteni - capacitatea si vocatia succesorala

                                  CUPRINS:
    TITLUL I – Introducere
    Capitolul I – Preliminarii
    Capitolul II – Condiţiile generale pentru a moşteni în dreptul roman
    Capitolul III – Condiţiile generale pentru a moşteni în  vechiul  drept
românesc
    TITLUL II – Condiţiile generale pentru a moşteni
    Capitolul I – Generalităţi
    Capitolul II – Capacitatea succesorală
         Secţiunea 1. – Noţiune
           2.1.1. Sediul materiei
           2.1.2. Definiţie
           2.1.3. Discuţii privind noţiunea de capacitate succesorală
           2.1.4. Natura juridică a capacităţii succesorale
           2.1.5.  Probleme  privind  capacitatea  succesorală   în   cazul
moştenirii prin reprezentare şi prin retransmitere
         Secţiunea 2. – Persoanele care au capacitate succesorală
           2.2.1. Persoanele fizice în viaţă
           2.2.2. Persoanele dispărute
           2.2.3. Persoanele concepute dar nenăscute  la  data  deschiderii
succesiunii
         Secţiunea 3. – Persoanele care nu au capacitate succesorală
           2.3.1. Persoanele fizice predecedate
           2.3.2. Comorienţii
           2.3.3. Persoanele fizice decedate în acelaşi timp –  codecedaţii

           2.3.4. Incapacităţi speciale – cetăţenii străini şi apatrizi
    Capitolul III – Vocaţia la moştenire
              Secţiunea 1. – Noţiune
             Secţiunea 2. – Vocaţia succesorală generală şi concretă
    TITLUL III – Aspecte privind condiţiile dreptului de moştenire legală
    Capitolul I – Noţiune. Moştenire legală
    Capitolul II – Enumerarea condiţiilor
    Capitolul III – Trăsături ale vocaţiei succesorale legale
         Secţiunea 1. – Vocaţia legală generală
         Secţiunea 2. – Principiul reciprocităţii vocaţiei  legale  generale
la moştenire
         Secţiunea 3. – Vocaţia legală concretă
    TITLUL  IV  –  Aspecte  privind  condiţiile  dreptului   de   moştenire
testamentară
    Capitolul I – Generalităţi cu privire la testament
    Capitolul II – Privire generală asupra condiţiilor de  a  moşteni  prin
testament
           I. Condiţii de fond
           II. Condiţii de formă
      Capitolul III – Trăsături ale capacităţii în materia testamentară
         Secţiunea 1. – Noţiune
         Secţiunea 2. – Incapacităţi de a dispune prin testament
           3.2.1. Minorul sub 16 ani nu poate dispune prin testament
           3.2.2. Minorii între 16-18 ani  pot  dispune  de  1/2  din  masa
succesorală, prin testament
           3.2.3. Minorii între 16-18 nu pot dispune în favoarea  tutorelui
lor, prin testament
           3.2.4. Incapacitatea interzişilor judecătoreşti şi a persoanelor
lipsite de discernământ
           3.2.5. Concluzii
         Secţiunea 3. – Incapacităţi de a primi prin testament
           3.3.1. Incapacităţi de folosinţă
           3.3.1.1. Incapacităţi de folosinţă absolute
           3.3.1.2. Incapacităţi de folosinţă relative
           3.3.2. Incapacităţi de exerciţiu
    TITLUL V – Condiţiile dreptului de moştenire contractuală
    TITLUL VI – Condiţiile generale pentru a moşteni. Trăsături speciale.
      Capitolul I – Statul. Drepturile sale asupra moştenirilor vacante
         Secţiunea 1. – Reglementare legală
         Secţiunea 2. – Natura juridică
      Capitolul II – Statul. Moştenire testamentară
      Capitolul III – Persoana juridică. Moştenire testamentară
      Capitolul IV  –  Condiţii  generale  pentru  a  moşteni.  Elemente  de
      extraneitate în lumina Legii nr. 105/1992
      BIBLIOGRAFIE

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu